.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydawnictwo

     Jednym z najważniejszych dzisiaj sposobów dotarcia do każdego człowieka z Dobrą Nowiną o Zbawieniu jest ewangelizacja poprzez współczesne medialne środki przekazu. Dlatego Fundacja powołała w ramach swojej działalności wydawnictwo dla promocji książek, czasopism, filmów oraz muzyki chrześcijańskiej przepowiadających Osobę Jezusa Chrystusa tak, aby człowiek mógł dzisiaj w Niego uwierzyć i Jemu zaufać. Szczególnym tego wyrazem będzie dzielenie się darem różnorakiej twórczości w Duchu Świętym przez osoby skupione wokół idei fundacji, opisujące i przedstawiające to, co Bóg czynił i czyni dziś w ich życiu i jak je prowadzi. Dla tych osób, które weszły już na drogę życia duchowego, poszukujących czegoś więcej, wszelkie wydawane przez fundację srodki medialne będą miały na celu pomoc w dalszej formacji życia duchowego oraz zachęcenie ich do osobistego zaangażowania się w ewangelizację poprzez świadectwo wiary i służbę w Kościele i świecie.

     Poniżej znajduje się katalog wydawniczy Fundacji.

KPL0716

Żyj na chwałę Trójcy Świętej, komplet
zamów

"Żyj na chwałę Trójcy Świętej" - rekolekcje ewangelizacyjne w ciągu życia, komplet:

 1. Książka "Żyj na chwałę Trójcy Świętej", część I
 2. Książka "Żyj na chwałę Trójcy Świętej", część II
 3. Płyta "Na chwałę Trójcy Świętej" (gratis)

cena:
50 PLN

zamów
KS0516

Żyj na chwałę Trójcy Świętej, część II
zamów

     Czy jest dzisiaj możliwe, aby w zwyczajnej codzienności przyjaźnić się z Bogiem, mieć czas na spotkanie z Nim na modlitwie oraz żyć na Jego chwałę przez wszystko, kim się jest, co się czyni i posiada? Czy bycie człowiekiem wiary to coś wyjątkowego, a nawet "nienormalnego", niezgadzającego się z racjonalnością, naukowością i stechnicyzowaniem dzisiejszego świata?

     Oczywiście to nie tylko jest możliwe, ale i najbardziej naturalne, że człowiek każdej epoki swoje najgłębsze pragnienie kieruje ku Bogu, który go stworzył, który kocha go zazdrośnie jako swój obraz i oczekuje od niego odpowiedzi miłości. Mało tego, człowiek zawsze pozostaje niespełniony i nieszczęśliwy, dopóki osobiście nie spocznie w ręku Boga!

     Chrześcijańskie wtajemniczenie to ostateczne wyjście Boga ku nam przez swojego Syna, abyśmy już nie miłowali z obowiązku, ale przez odpowiedź miłości na Miłość, na dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Otrzymujemy największy możliwy przywilej - udział w życiu samego Boga, który objawił się nam w pełni w Jezusie i zwołał Kościół, aby nieprzerwanie głosił tajemnicę wiary wszystkim pokoleniom aż do skończenia świata.

     Tylko więc naśladując Chrystusa, jesteśmy zawsze na czasie - postępowi i nowocześni, bo jak mówi Pismo święte: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8). Jezus nigdy nas nie oszukuje, nie proponuje iluzorycznego szczęścia opartego na pożądliwej gonitwie za dobrami tego świata i ziemską samorealizacją człowieka. On chce dla nas prawdziwego szczęścia przez harmonijne i zgodne z zamysłem Stwórcy korzystanie z wszystkich owoców rzeczywistego postępu i rozwoju cywilizacyjnego dla godnej egzystencji i osiągnięcia celu nadprzyrodzonego. Zamysł Boży jest taki, abyśmy przez modlitwę, służbę i twórczą pracę, przez całe życie skierowane ku Jego chwale, rozwinęli nasze człowieczeństwo i wydoskonalili się w miłości na wzór Chrystusa, osiągając zbawienie.

     Otwórzmy więc na nowo drzwi Chrystusowi, otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i na łaskę nawrócenia - otwarcia się na całą prawdę o Bogu i człowieku, którą Duch Prawdy nam odsłania (por. J 16,13). Wejdźmy we współpracę z łaską wewnętrznej przemiany przez zaproponowane w rekolekcjach codzienne ćwiczenia duchowe. Niech słowo Boże przeniknie nas do głębi i stworzy na nowo jako osoby wolne od pożądliwości świata, wyzwolone z grzechu do życia w prawdzie oraz przepełnione miłością, radością i pokojem nowego życia w Chrystusie.

     Zacznijmy żyć w trwałej przyjaźni z Bogiem przez relację wzajemnej miłości i pełnienie Jego woli, przez zwykłe codzienne życie, które oddaje Mu chwałę - chwałę Trójcy Świętej.

Format B5, 491 stron

cena:
30 PLN

zamów
KS0510

Żyj na chwałę Trójcy Świętej
zamów

     Książka pod tytułem "Żyj Na Chwałę Trójcy Świętej - W poszukiwaniu własnej tożsamości i sensu życia", część pierwsza. Przez jej treść "Mocni w wierze" dzielą się darem formacji duchowej, którą sami przeżywają na co dzień, która prowadzi do przemiany życia i oddawania przez nie chwały Trójcy Świętej.

     Książka ta jest uniwersalną propozycją dla każdej osoby ochrzczonej w Kościele, która pragnie przeżywać swoją relację ze Stwórcą i Panem jako autentyczną, żywą i osobową więź. Wraz z planowaną do wydania w przyszłości drugą częścią "Żyj na chwałę Trójcy Świętej" ma w zamyśle przedstawiać sposób naszego zjednoczenia z Osobami Trójcy Świętej w modlitwie i w działaniu, w każdym czasie.

Format A5, 145 stron

cena:
20 PLN

zamów
CD0601

NA CHWAŁĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

płyta CD

zamów

     Płyta Na chwałę Trójcy Świętej jest pierwszym darem miłości Bożej, którym dzielimy się z innymi.
     Poprzez twórczość przedstawioną na płycie chcemy dzielić się darem wiary z każdym człowiekiem. Pragniemy pokazać sposób, w jaki dziś możemy czerpać radość życia, oddając chwałę Bogu. Prezentowane na płycie utwory mają charakter medytacyjnych modlitw, każda z nich wprowadza nas w kolejny etap otwartości na Boga, na prawdę o Nim i o nas samych, także na obdarowanie Bożą miłością i na nasze powołanie do życia we wspólnocie. Odkrywamy prawdę o sakramentalnym i charyzmatycznym źródle Bożej Łaski oraz o ostatecznym przeznaczeniu człowieka.
     Przesłaniem całej płyty jest ukazanie drogi duchowej prowadzącej do tego, co nazywamy życiem w Duchu Świętym we wspólnocie Kościoła. Aby wejść na tę drogę i przyjąć ją jako dar dla siebie, musimy osobiście otworzyć się na spotkanie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego "Na chwałę Trójcy Świętej" to propozycja swoistych rekolekcji przez muzykę, modlitwę i śpiew. [...]

Utwory na płycie (łączny czas ok. 52min.):
 1. Adoruję Cię, Trójco Święta; 3:00
 2. Duchu Święty, potrzebuję Ciebie, przyjdź!; 7:22
 3. Wielbię Serce Twoje, Panie; 5:10
 4. Z Tobą, Ojcze, idę przez życie; 5:30
 5. Jezu, zawierzam się Tobie; 4:36
 6. Jesteś Panem mojej rodziny; 6:29
 7. Chcę kochać tak jak Ty; 8:01
 8. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie; 6:48
 9. Maryjo, skieruj nas do Syna; 4:44
Posłuchaj próbek utworów nr 1, 6, 7, 8, 9 (format mp3, 112kb/s, 4,34MB)

... więcej na temat artykułu
cena:
20 PLN

zamów
KS0904

ŚPIEWNIK "Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary"
zamów

     Śpiewnik-modlitewnik wspólnoty "Mocni w wierze" pod tytułem "Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary" - zawiera 19 utworów-modlitw - teksty oraz nuty.

     "Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary" jest śpiewnikiem zbierającym dotychczasowe owoce charyzmatu ewangelizacji poprzez muzykę wspólnoty "Mocni w wierze". Może on służyć również jako modlitewnik pomocny w dialogu z każdą z Osób Trójcy Świętej. Trynitarny charakter kultu, uwielbienie Jezusa w Eucharystii, rozkochanie w Sercu Jezusa, przyjęcie Matki Bożej - Matki Kościoła, jako szczególnego drogowskazu na drodze wiary i pośredniczki Bożej łaski, mają swoje silne zakorzenienie w duchowości św. Ignacego Loyoli, założyciela "Towarzystwa Jezusowego" - zakonu jezuitów. Jest on autorem najbardziej znanego na świecie podręcznika do rekolekcji: "Ćwiczeń duchownych".
     Twórczość "Mocni w wierze" powstaje właśnie poprzez ćwiczenia duchowne praktykowane na co dzień: medytacje słowa Bożego, Eucharystię, szczegółowy rachunek sumienia, rozeznawanie woli Bożej, uczestniczenie w różnych formach i sposobach ewangelizacji. Naturalna jest więc w śpiewniku obecność modlitw samego św. Ignacego Loyoli czy też wybitnego duchowego kontynuatora ignacjańskiego charyzmatu we współczesnych czasach - o. Józefa Kozłowskiego SJ. Jako mistrz życia duchowego pokazał, że można i trzeba je prowadzić w każdym rodzaju powołania w Kościele. Kontynuując w praktyce szkołę wiary o. Józefa, dzielimy się darem wprowadzania innych w duchowość, tzn. życie według zamysłów Ducha Bożego, które są rozpoznawane jako poruszenia w duszy i odpowiedź miłości na Miłość. Sami jesteśmy ewangelizowani i ewangelizujemy innych - taka jest istota Kościoła, a dzieje się to w zwyczajnej codzienności życia często pośród różnych prac i obowiązków. Muzyka jak chyba żadna inna sztuka i dawniej i dziś otwiera ludzkie serca i umysły na Boga i pozwala wielbić Pana, który tak wspaniale wszystko stworzył i chce każdego doprowadzić do przyjęcia zbawienia w swoim Synu Jezusie Chrystusie.
     Życie duchowe uczy nas, że Bóg nie jest daleko, ale blisko nas, działa w nas samych, tak abyśmy zaufali Jemu, a nie pokładali ufności w tym, co ostatecznie i tak przeminie. Dlatego teksty modlitw zawarte w śpiewniku nie tylko mówią nam o przymiotach Boga, ale bardziej jeszcze o tym jak się na Niego otworzyć i spotkać jako Osobę, doświadczać Jego miłości, jak pozwolić się prowadzić natchnieniom Jego Ducha, by pełnić wolę Bożą.
     Pragniemy, aby każdy, kto sięgnie po te modlitwy został pociągnięty przez miłość Chrystusa, poznał Jego Osobę, zakochał się w Nim i trwał mocno w wyznawaniu wiary...

cena:
7 PLN

zamów
AK0801

ZNAK UCZNIA CHRYSTUSA + pudełko

inne

zamów

     Znak ucznia Chrystusa - symbol chrześcijańskiego życia nawiązujący do hasła roku liturgicznego: "Bądźmy uczniami Chrystusa". Wykonany jest ze srebra, jako trwały emblemat, który można nosić wpięty w dowolne ubranie, posiadający z tyłu zatrzask do mocowania oraz mały, dodatkowy trzpień, stabilizujący położenie na ubraniu. Do wyboru jest także wersja z uchwytem na łańcuszek. Znak może posłużyć również jako pamiątka przyjmowania sakramentów w Kościele czy uczestniczenia w innych ważnych wydarzeniach wiary.


- wersja z eleganckim, granatowym pudełkiem
... więcej na temat artykułu
cena:
30 PLN

zamów
AK0802

ZNAK UCZNIA CHRYSTUSA

inne

zamów

     Znak ucznia Chrystusa - symbol chrześcijańskiego życia nawiązujący do hasła roku liturgicznego: "Bądźmy uczniami Chrystusa". Wykonany jest ze srebra, jako trwały emblemat, który można nosić wpięty w dowolne ubranie, posiadający z tyłu zatrzask do mocowania oraz mały, dodatkowy trzpień, stabilizujący położenie na ubraniu. Do wyboru jest także wersja z uchwytem na łańcuszek. Znak może posłużyć również jako pamiątka przyjmowania sakramentów w Kościele czy uczestniczenia w innych ważnych wydarzeniach wiary.


- znaczek bez pudełka
... więcej na temat artykułu
cena:
25 PLN

zamów
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze