.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.


Witamy na stronie Fundacji!


     Serce Jezusa, które kocha nas nieskończoną miłością, zaprasza każdego do chrześcijańskiej łodzi, do życia z Panem. Łódź Kościoła żegluje ku szczęściu człowieka i życiu wiecznemu, a jest ona poruszana przez wiatr Ducha Świętego, zstępującego nieustannie na świat od dnia Pięćdziesiątnicy. Pragniemy, aby każdy człowiek przyjął dar zbawienia, który za tak wielką cenę nabył dla nas Jezus Chrystus na Drzewie Krzyża.

     Niech miłość Zmartwychwstałego Pana, ta największa ze wszystkich, stanie się fundamentem budowy i wzrostu cywilizacji miłości oraz chrześcijańskiej kultury życia.
     W Sercu Jezusa i w łodzi Kościoła, którą On kieruje jest przygotowane miejsce i dla Ciebie...


Zapraszamy do zapoznania się z treścią poszczególnych działów naszej strony:
  • "Idea" - główne źródła powołania i okoliczności powstania Fundacji oraz główne cele i sposoby jakimi chemy je realizować w oparciu o jej statut.
  • "Osoby, wspólnota" - więcej informacji o tym, jakie osoby są aktualnie zaangażowane w to dzieło, jak zostały do niego powołane i jak są formowane pod wpływem łaski Bożej, aby żyć według motta z hymnu o miłości św. Pawła Apostoła: "Największa jest Miłość"
  • "Wydarzenia" - kronika wydarzeń ewangelizacyjnych z udziałem osób skupionych wkół idei Fundacji we wspólnocie "Mocni w wierze"
  • "Wydawnictwo" - owoce naszej twórczości w Duchu Świętym - wydane przez Fundację narzędzia do ewangelizacji poprzez media; formularz do ich zamówienia przez internet
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze