.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Spotkanie formacyjne wspólnoty w związku z rozpoczynającym się okresem adwentu w Kościele, 4.XII.2021

zdjęcia | powrót do kroniki


     Tematem konferencji jest "Poznanie Boga" na podstawie "Słownika Teologii Biblijnej". Rozważamy część pierwszą tematu, tzn. poznanie Boga w oparciu o Stary Testament. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z treści konferencji jest zrozumienie, że poznanie Boga jest fundamentem życia wiary, na którym zależy w pierwszej kolejności Bogu. Chce, aby człowiek Go poznał i pokochał, a poznanie kogoś w rozumieniu hebrajskim oznacza wejście w bezpośrednie doświadczenie osoby, przeżywanie relacji z nią w swoim wnętrzu i wpływu tej relacji na nasze życie. Tak, jak przeżywa się doświadczenie szczęścia, cierpienia, bólu, radości, jako coś najbardziej osobistego czego sami dotykamy namacalnie i to dotyka nas w najgłębszych pokładach naszego "ja". Przez pryzmat Starego Testamentu widzimy, że Bóg chce nam się dać poznać zarówno przez doświadczanie jego wielkiego dobra i błogosławieństwa prowadzących do szczęścia człowieka jak i przez doświadczenia dopuszczanego przez Boga zła w życiu człowieka, które ma wywoływać u niego refleksję, dlaczego tak się dzieje, gdzie człowiek dopuścił się niewierności względem Pana, tracąc Jego łaskę. Ważnym elementem w poznaniu Boga jest dostrzeżenie jego Mądrości, która zarówno wyraża się w dobru stwórczym Boga obecnym w stworzeniu jak i w mądrości Jego słowa skierowanego do człowieka w postaci Jego praw i pouczeń, które wyznaczają człowiekowi ścieżkę postępowania prowadzącego do szczęścia w życiu. Człowiek poznaje w ten sposób Boga jako Dawcę i Źródło miłości od którego wszystko pochodzi i budzi się w nim pragnienie życia w wiernym przymierzu z Bogiem jako odpowiedzi na Jego miłość.
     Po konferencji i przerwie na posiłek dziękowaliśmy Bogu w czasie spotkania modlitewnego za czas adwentu jako czas łaski i rozpoznania przychodzącego Pana jako Zbawiciela świata. Pomagał nam w wielbieniu Boga nowy utwór powstały z inspiracji Ducha Świętego pt. "Marana tha". Msza święta w której uczestniczyliśmy w sobotni wieczór była już liturgią I Niedzieli Adwentu.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji:
Konferencja "Poznanie Boga w Starym Testamencie"
- mp3, 37MB

zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze