.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Rozpoczyna się liturgiczny okres Wielkiego Postu. Nasza wspólnota Mszą świętą i konferencją wprowadzającą w I tydzień rozpoczyna dziewięciotygodniowe seminarium rekolekcyjne "Żyj na chwałę Trójcy Świętej" według podręczników o tym samym tytule - część 1 i 2, 20.II.2021

zdjęcia | powrót do kroniki


     Seminarium rekolekcyjne prowadzące do odnowy życia w Duchu Świętym jest powtarzane co 2 lata i stanowi integralną część całościowej formacji duchowej, jaka jest prowadzona w tej wspólnocie i w ogóle w ramach Odnowy charyzmatycznej Kościoła, choć różne są podręczniki, na których opiera się osoba prowadząca te rekolekcje. Ich cechą jest to, że odbywają się w ciągu życia, a największą pracę duchową musi odbywać rekolektant sam, trwając dłuższy czas na medytacyjnym rozważaniu określonych treści z podręczników i różnych formach modlitwy każdego dnia. Jednak zawsze ma na celu głębsze otwarcie na działanie Ducha Świętego i dalsze poznawanie prawdy o Bogu i sobie samym, aby iść "w głąb" na drodze nawrócenia i przemiany prowadzących do nowego życia w Chrystusie.
     Specjalne, dwie całodniowe sesje w ramach tych rekolekcji zakładają Eucharystię ofiarowaną w intencji owoców rekolekcji, konferencję wprowadzająca w kolejny ich etap oraz szczególną indywidualną modlitwę charyzmatyczną nad każdym z uczestników. W ramach pierwszej sesji jest to modlitwa o nawrócenie i uzdrowienie, której celem jest wzmacnianie i rozwijanie sakramentalnej łaski pokuty i przebaczenia (spowiedź święta odbywa się w ramach rekolekcji po pierwszym ich etapie) oraz prośba o wlanie nowej łaski utwierdzającej rekolektanta w osobistym związku miłości z Bogiem i jego stale działającej mocy uzdrawiającej. Chodzi o wewnętrzne uzdrowienie i uwolnienie ze skutków grzechów, które miały miejsce w historii jego życia i są odczuwane jako różnorakie zranienia, lęki, kompleksy, negatywne uczucia, zniewolenia, zahamowania czy bariery w duchowym i osobowym rozwoju.
     Druga sesja modlitewna, która odbywa się na zakończenie rekolekcji, jest prowadzona w analogiczny sposób, z tym że teraz odbywa się indywidualna modlitwa o nowe wylanie darów Ducha Świętego, która to w nawiązaniu do dziedzictwa sakramentu chrztu i bierzmowania ma obdarzyć rekolektanta nową mocą "z wysoka". Z jednej strony prosimy Boga o ożywienie i uwidocznienie się w nas całego bogactwa sakramentalnego dziedzictwa i jego dalszy rozwój. Z drugiej prosimy o nową łaskę Ducha, o cały ogrom Jego darów i charyzmatów, którymi uposażeni pójdziemy w świat, aby choć sami słabi i grzeszni, głosić Chrystusa Jego mocą - mocą Ducha Świętego. Chcemy być Jego autentycznymi świadkami, ludźmi wiary u których widać i słychać, że są ambasadorami Bożej miłości w świecie i roznoszą woń Jego poznania wszędzie tam, gdzie żyją i posługują ludziom.


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze