.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Sylwestrowe świętowanie "W Sercu Jezusa", 31.XII.2020

zdjęcia | powrót do kroniki


     Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się wyjątkowo wcześnie, bo już o godzinie 19:00 ze względu na rządowy przepis związany z pandemią, dotyczący zakazu przemieszczania się w sylwestrową noc między godziną 19:00 a 6:00 rano. Tak naprawdę to już zaczęło się Mszą świętą o godzinie 18:00 na zakończenie starego roku, gdzie też rozpoczęło się nasze dziękczynienie za to, co wydarzyło się w 2020 roku. I w pierwszej części naszego świętowania, kiedy już oswoiliśmy się z tegorocznym mottem duchowym "W Sercu Jezusa" i dekoracjami sali, przywoływaliśmy obecność Pana przez dziękczynienie za otrzymane dary i uwielbienie Go za mijający rok 2020. Każdy z nas mógł osobiście podziękować Bogu za coś, co uważał za szczególnie istotne dla Niego jako Boże działanie: za "Ćwiczenia duchowne III tygodnia", za wspólnotę wiary, za rodzinę czy konkretną osobę, za jakiś szczególny dar od Boga, za to wydarzenie i czas, który był najbardziej obfity w łaskę Bożą. Dziękczynienie było przeplatane śpiewami kolęd i utworów bożonarodzeniowych "Mocni w wierze". A potem życzenia dla małżonków - Kasi i Mariusza z okazji 17. rocznicy ich sakramentalnych zaślubin, okazałe prezenty i oczekiwane błogosławieństwo posiłku. Szwedzki stół był w tym roku wyjątkowo suto zastawiony darami, tylko potrzebna była roztropna ekonomia w ich degustacji, by ciało było zdolne do sylwestrowej zabawy. Nie zabrakło jej jeszcze przed północą, chociaż tegoroczny szczególny czas w świecie i w Kościele skłaniał nas więcej do rozmów i swobodnej wymiany, do radości przebywania niż do szczególnych "wygibusów" na parkiecie. Gdy rozpoczął się rok 2021, to zaczęło się nasze spotkanie z Panem we wspólnocie na modlitwie. Głośne śpiewy na chwałę Pana w czasie gdy nikt siłą rzeczy nie zwraca uwagi na nocną ciszę są zresztą taką pozytywną konkurencją dla bezsensownych hałasów świata: huku wystrzelanych petard, wrzasków i krzyków sąsiadów. One dobrze oddają ducha świata - emocjonalnego chaosu, chwilowej rozrywki, szybko przemijającej wesołości i nadchodzącej po tym pustki. My mamy Ducha Chrystusowego - Ducha Świętego, który jednoczy nas z Ojcem przez Jezusa. Z Bogiem, nie ze światem, który przemija, ale z Tym Który jest, i Który był i Który przychodzi (Ap 1, 4), z Bogiem ,który trwa na wieki. W centrum naszego spotkania było jak zawsze Słowo Boże, o którym sam Jezus powiedział: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą (Mk 13, 31). Słowa które otrzymaliśmy, które niejako zapowiadają cały rok, są też wskazaniem i światłem na ten nowy czas. Taką rolę pełni też rozeznane wcześniej motto duchowe "W Sercu Jezusa", które też nabrało większej jasności w świetle Bożego słowa. A słowo było następujące:

     Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!
     Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was - odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych - z powodu nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznali łaskę Boga w [jej] prawdzie według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.
     Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów
(Kol 1, 1-14).

     Uwolnienie spod władz ciemności przez odkupienie z grzechów przeniosło nas do innej rzeczywistości - królestwa Syna Bożego. Zaczął się zupełnie inny etap naszego życia, życia w prawdzie, która to prawda (ewangeliczna) owocuje w nas i rośnie stale, czego dalej będziemy doświadczali w życiu. Owocem jest coraz głębsze poznawanie Chrystusa w Jego miłości do nas i naśladowanie Go przez postępowanie "godne Pana" (por. Kol 1, 10). Lepsze poznanie Chrystusa w naszym życiu przejawia się w głębszym, bo coraz bardziej duchowym rozumieniu Jego woli (pełnym poznaniu! - por. 1 Kol 9). Na tym polega nasza życiowa mądrość, żeby pełnić w posłuszeństwie wolę Bożą we wszystkim, ale to wynika wprost z daru Bożej mądrości (Syn Boży posłuszny Ojcu we wszystkim). Do tego potrzebujemy łaski płynącej z Bożego Serca, które jest ciche i pokorne, a przez to też nieskończenie cierpliwe. Serce Jezusa jest zawsze stałe w miłości - miłuje nas szczerze zawsze, w każdej okoliczności i czasie. I od Niego czerpiemy dary duchowe, w tym cierpliwość i stałość w miłości. Tylko miłość, która jest stała, jest piękna!
     Tak usposobieni przez słowo Boże wielbiliśmy Boga już w nowym - 2021 roku, a pieśni i kolędy śpiewaliśmy z jeszcze większym entuzjazmem wiary i nadzieją na przyszłość pokładaną w Bogu. Po życzeniach noworocznych, symbolicznej lampce szampana i ciepłym bigosie przyszedł czas na zabawę do rana. W tym roku faktycznie do rana i dlatego dużo sił zostawiliśmy w tańcu. Jednak i tak byliśmy wszyscy w naprawdę dobrej formie po takiej nocy, bo Pan pomnaża siły tych, którzy Mu ufają. Nowy rok na pewno zaczęliśmy w Duchu Świętym. Chwała Panu!


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze