.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Uroczysta eucharystia z liturgii Niedzieli Palmowej w parafii św. Piotra i Pawła pod przewodnictwem ks. proboszcza Wiesława i z naszym udziałem, 4.IV.2020

zdjęcia | powrót do kroniki


     My modlimy się o pokonanie epidemii mocą Bożą, ksiądz proboszcz modli się za naszą wspólnotę o dar wiary. Nazwał tę liturgię jako pewnie najbardziej uroczystą tego dnia w całej Łodzi. W ten specyficzny czas wielkich ograniczeń, spowodowanych pandemią koronawirusa, takie rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia było dla nas darem od Pana. Uczestniczenie w liturgicznym czytaniu opisu Męki Pańskiej, żywe śpiewy wielbiące Pana, wkraczającego triumfalnie do Jerozolimy, dłuższa modlitwa chwały po przyjęciu sakramentu eucharystii rozradowały nas w Duchu Świętym i umocniły na duchowe współodczuwanie z Panem tygodnia Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
     Ten dzień był rzeczywiście duchową ucztą dla nas, gdyż po zakończeniu Mszy świętej zaplanowaliśmy agapę i spotkanie formacyjne w ramach Wielkiego Postu, w którym kontynuowaliśmy temat "Zbawienia". Tym razem, zgodnie z tym, co aktualnie w Kościele przeżywamy, dotyczył on zbawienia w Nowym Testamencie i osoby Chrystusa - Zbawiciela, którego to zbawienia dokonał On przez swoją doskonałą Ofiarę krzyżową. To zbawienie ze wszystkich naszych grzechów i win, począwszy od grzechu Adama - winy pierworodnej. Przyjęcie zbawienia wiąże się z wiarą w osobę Zbawiciela i Jego Dobrą Nowinę o Królestwie. Zbawienie ludzi to problem zasadniczy oraz sens i cel życia Jezusa. Zagadnienie głoszenia zbawienia, które przyniósł Jezus, wraz z Jego Ewangelią stało się głównym przedmiotem katechezy wczesnochrześcijańskiej. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie w Dziejach Apostolskich i Listach Apostolskich. Część końcowa konferencji zwracała uwagę na to, że choć zostaliśmy już odkupieni i usprawiedliwieni przez Pana, to zbawieni jesteśmy jeszcze dopiero w nadziei. Oczekujemy bowiem dopełnienia dzieła zbawienia przez ponowne przyjście Chrystusa w chwale, kiedy zostaniemy również przemienieni w ciele i uwolnieni od wszelkich chorób, cierpienia i śmierci. Objawi się pełnia zbawienia jako szczęście życia z Bogiem na zawsze w byciu zjednoczonym w miłości bez żadnych zasłon i przeszkód.
     Naszą radość tego dnia dopełniło świętowanie urodzin Krzysia. Największy prezent dla niego uczynił sam Pan, kiedy dwa dni wcześniej, 2. kwietnia, dokładnie w dniu urodzin ksiądz proboszcz z parafii św. Piotra I Pawła miał wolną intencję i specjalnie dla nas odprawił mszę świętą w intencji jubilata. Złożył mu zresztą bardzo ładne życzenia (i całej rodzinie Mońków), aby Bóg go prowadził w odważnym podejmowaniu przez niego życia wiary i w kierowaniu rodziną jako tata. Za wszystko chwała Panu!

Zapraszamy do wysłuchania konferencji:
Konferencja "Zbawienie w historii i eschatologii. Ewangelia zbawienia."
- mp3, 30MB

zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze