.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Spotkanie formacyjne i świętowanie we wspólnocie z racji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi w Kościele, 7.XII.2019

zdjęcia | powrót do kroniki


     Rozpoczynamy spotkanie z Panem we wspólnocie modlitwą Anioł Pański, zapraszając Maryję, aby animowała nasze zgromadzenie wokół Jezusa. Oddajemy chwałę Bogu w tajemnicy Jej życia, uprzedzająco zbawionego przez Pana i wyjętego spod prawa grzechu pierworodnego. W ramach spotkania mamy konferencję pt. "Maryja, Matka Boża". Składa się ona z czterech zagadnień dotyczących osoby Maryi: Maryja Matka Boga - Theotokos, Maryja Matka Odkupiciela i Jej Dziewicze Macierzyństwo, Maryja Niepokalanie Poczęta. Po konferencji następuje dziękczynienie Bogu za dar tajemnicy życia Maryi i Jej wyjątkowej bliskości z Jezusem, a przez to i wyjątkowego współuczestnictwa w dziele zbawienia świata przez Odkupiciela.
     Nasze spotkanie kontynuujemy ucztowaniem we wspólnocie, obiadem i deserem, który to czas daje też okazję do podzielenia się poruszeniami duchowymi, które wywołała modlitwa i konferencja. Te poruszenia dotyczyły przede wszystkim sfery naszej osobistej relacji z Maryją i uświadomienia sobie Jej rzeczywistej, a nie dotychczas wyobrażanej sobie przez nas roli, jaką pełni w życiu duchowym każdego z nas. Maryja uczy nas wielkiej teologii - relacji z Bogiem i włączenia w życie z Nim przez wtajemniczanie nas w swoje życie. Szczytem przeżywania uroczystości stała się Eucharystia z liturgią z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia, która rozpoczęła się o godzinie 17:00. Pan Bóg urządził nam wielką ucztę duchową tego dnia, bowiem tak sprawił, że ksiądz Marian, który początkowo miał być w tym czasie w Rzymie, jednak został w Polsce. Z chęcią podjął się kapłańskiej posługi w tym tak ważnym dniu dla całego Kościoła i dla nas. Modląc się w intencji zawierzenia każdego z nas i dzieła ewangelizacji Bogu przez Maryję Niepokalaną mieliśmy też na względzie życie i drogę wiary naszych jubilatów, Ani i Jędrka.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji:
Konferencja "Maryja, Matka Boża"
- mp3, 27MB

zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze