.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Ciebłowice. Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego., 19.V.2018

zdjęcia | powrót do kroniki


     W związku ze wspomnieniem św. Andrzeja Boboli, głównego patrona Polski - Jędrek solenizant otrzymuje od wspólnoty ciekawą książkę i film o życiu tego wielkiego świętego i męczennika za wiarę, a szczególnie za jedność Kościołów chrześcijańskich - wschodniego i zachodniego. Święty Andrzej Bobola jest wzywany przez nas tego dnia jako szczególny patron i orędownik u Boga o dar nowego zesłania Ducha Świętego na nas i cały Kościół w Polsce. W programie czuwania znalazły się: zaproszenie Maryi do wieczernika i wraz z Nią modlitwa o nowe wylanie Ducha Świętego, konferencja: "Odnowa charyzmatyczna, a działanie Ducha Świętego", po której nastąpiła przerwa na posiłek. W drugiej części czuwania jeszcze bardziej przez usilne wołanie o Ducha Świętego otwieraliśmy się na Niego, na wylanie Jego darów we wspólnocie, wprowadzając też w tym celu słowo z liturgii wigilii paschalnej z Ewangelii Jana (J 7,37-39) o Jezusie, który darmo daje nam pić ze źródła "Wody Żywej" i aktualizując je przez jego interpretację. W ostatniej części nastąpiło kulminacyjne wydarzenie: osobista modlitwa za każdą z osób ze wspólnoty o dary i charyzmaty Ducha Świętego, a przede wszystkim o fundamentalne dary - wiarę, nadzieję i miłość, które są podstawą wszystkich darów i nadają im właściwe znaczenie, bądź to w uświęcaniu człowieka, bądź w jego służbie Bogu w bliźnim. Po modlitwie otworzyliśmy Słowo skierowane do nas wszystkich jako rodzaj bliższego określenia naszej sytuacji i prorockiego wezwania w przyszłość - z Dziejów Apostolskich (Dz 9,34-47): "Mowa Piotra w domu Korneliusza" i "Zstąpienie Ducha Świętego na pogan". Bóg nie ma względu na osobę i jednakowo traktuje wszystkich ludzi. I skoro nam, słabym i grzesznym, którzy odwracamy się od marności świata, aby postępować w sposób prawy przed Bogiem, przebacza grzech i przemienia wewnętrznie w nowe stworzenie, udzielając obficie darów Ducha, to i my tak samo powinniśmy podchodzić do bliźniego, stwarzając każdemu szansę na nawrócenie. Trzeba wyjść do wielu "współczesnych pogan", którzy najczęściej ochrzczeni w Kościele, żyją w zewnętrzności wobec realnej obecności Boga, lub nawet Go negują i nie mają pojęcia, kim jest Duch Święty, jak wspaniałą przygodą i szczęściem jest życie w przyjaźni z Panem. Nasze czuwanie zakończyło się około godziny 3. nad ranem i kiedy już dniało i słońce powoli wschodziło na niebie, wracaliśmy do Łodzi napełnieni Duchem Świętym, przekonani, że znowu zaczyna się coś nowego w życiu z Panem, z nową mocą. Chwała Mu za to!


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze