.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Msza święta w kaplicy szpitalnej odprawiana w intencji Zbyszka z racji urodzin - o jego wzrastanie w wierze i miłości oraz za wszystkich uczestników - o ufność w uzdrawiające i przemieniające działanie Boga w naszym życiu, 10.II.2018

zdjęcia | powrót do kroniki


     Obowiązywała już liturgia niedzielna ze Światowego Dnia Chorych związanego ze wspomnieniem objawień Matki Bożej w Lourdes. Dlatego, w celu budzenia wiary w to, co po ludzku niemożliwe, dobieraliśmy utwory i tak prowadziliśmy naszą modlitwę, aby uwierzyć w uzdrawiającą moc Boga, który jest pośród nas i chce nas dotykać i leczyć, i aby otworzyć się na Boga, który nawet jeśli cierpimy, nie chce naszego zła, ale dobra, a przez uzdrowienie choroby duchowej i fizycznej daje szczególny znak obecności Królestwa Bożego pośród nas. Byliśmy poruszeni mocą coraz wyraźniej uobecniającego się Ducha Bożego, który przenikał nas, przemieniał i uzdrawiał, kierował z dużą siłą ku Jezusowi, aby Mu bardziej zaufać, że chce nas uzdrowić tak, jak trędowatego z dzisiejszej Ewangelii (por. Mk 1, 40-45), któremu na jego wyznanie: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić." odpowiedział: "Chcę, bądź oczyszczony". Bóg nie brzydzi się nami, ludźmi trędowatymi z chorobami grzechowymi i fizycznymi. Ta prawda poruszyła ze szczególną siłą dwie pacjentki ze szpitala: Grażynę i Teresę - rodzone siostry, które cierpią na podobną chorobę stawów, niepozwalającą im normalnie chodzić. Jedna z nich ze łzami w oczach najpierw prosiła za młode małżeństwo (własnego syna), które od dłuższego czasu nie może doczekać się potomstwa. I wpierw modliliśmy się z wiarą za tych młodych ludzi (Magdę i Krzysztofa), aby Bóg uczynił to, co po ludzku niemożliwe, usunął przeszkody duchowe i fizyczne, które stoją na drodze do poczęcia dziecka. Następnie zaproponowaliśmy modlitwę wstawienniczą im samym, aby i one wraz z nami prosiły Boga, aby odzyskać pełnię władz w nogach, aby znak uzdrowienia fizycznego przybliżył do nich królestwo Boże. Ufni w Boże miłosierdzie trwaliśmy kilkanaście minut w modlitwie, aby na koniec podziękować Bogu za Jego łaskę, za błogosławieństwo Jego uzdrawiającej mocy, która (mieliśmy taką pewność w wierze) ogarnęła wszystkich i dokonała tego, o co prosiliśmy. Nasze radosne dziękczynienie wyraziliśmy nowym utworem: "Jezus błogosławi nam". Pełni entuzjazmu wiary podzieliliśmy się jeszcze z naszymi siostrami płytą "Na chwałę Trójcy Świętej".
     Chwała Panu!


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze