.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Msza święta z udziałem wspólnoty "Mocni w wierze" w Domu Opieki Społecznej na ul. Krzemienieckiej w Łodzi, 18.III.2017

zdjęcia | powrót do kroniki


     Zaproszenie było inicjatywą jednej z pensjonariuszek - Feliksy, która spotkała nas dwa tygodnie wcześniej, kiedy przebywała w szpitalu Sonnenberga i uczestniczyła we Mszy świętej w kaplicy szpitalnej. Piękna kaplica Domu Opieki Społecznej wypełniła się ponad trzydziestką pensjonariuszy, których przez modlitwę i śpiew wprowadzaliśmy jeszcze przed Eucharystią w przeżywanie aktualnego czasu liturgicznego - III Niedzielę Wielkiego Postu. Pół godziny wspólnej nauki utworów ze śpiewnika "Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary" przeplatane wezwaniami do otwarcia na działanie Ducha Świętego i głębszego uświadomienia sobie Bożej obecności sprawiły, że zawiązała się wspólnota wiary gotowa na spotkanie z Panem. Owocem tego przygotowania było widoczne z czasem wzrastające uczestnictwo w śpiewie i modlitwie przez włączanie się w uwielbienie Boga przez całą wspólnotę. Po Komunii Świętej dokonało się nasze zawierzenie Bogu przez utwór: "Jesteś Życiem i Zmartwychwstaniem". Nawiązywał on do słów z Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba, gdzie Pan objawia się kobiecie jako prawdziwy Mesjasz - źródło życia dla spragnionych zbawienia (por. J 4,1-39). Jezus przekonywał Samarytankę, że On sam jest Źródłem wody, która wytryskuje ku życiu wiecznemu, a po której się już nie pragnie. Jest Źródłem Ducha Świętego, które napełnia nas sobą i odradza do życia w Bogu nie tylko na ziemi, ale do życia wiecznego - zmartwychwstania wraz z Chrystusem.
     Wyznanie przez Samarytankę prawdy o sobie w odpowiedzi na słowa Jezusa ukierunkowało naszą modlitwę zawierzenia na to, abyśmy wszyscy głębiej poznawali prawdę o sobie, o swojej grzeszności i wyznawali ją Jezusowi, żeby nam przebaczył winy i wyzwolił od złego. Abyśmy mogli stawać się prawdziwymi czcicielami Ojca, którego, jak powiedział Jezus do Samarytanki, można czcić tylko w "Duchu i prawdzie" (por. J 4,24) . Kiedy śpiewaliśmy: "Jezus jest tu", ręce niemal wszystkich unosiły się ku Panu, jak u prawdziwych czcicieli, którzy nie lękają się Boga ani trudnej prawdy, ale stają przed Nim jako Jego dzieci, choć słabe i grzeszne, to jednak ufne i zawierzające Mu dalszą drogę życia. Trzeba nadmienić, że w sposób naturalny ogromną większość osób tam obecnych stanowili seniorzy. To ludzie doświadczeni przez życie i niosący brzemię niełatwej starości, wielu ograniczeń, chorób i na pewno samotności.
     Było nam tam razem dobrze i dlatego też nie chcieliśmy się do razu rozstawać po Mszy świętej. Zaśpiewaliśmy więc jeszcze kilka pieśni, kończąc naszą ewangelizację przez Maryję Matkę - "Maryjo skieruj nas do Syna jak w Kanie Galilejskiej". Na słowa: "Jezus przecież jest drogą, prawdą i życiem" wszyscy klaskaliśmy, dziękując za to spotkanie Bogu i ludziom oraz Maryi, że jest w ukryciu zawsze obecna, aby prowadzić nas do Jezusa: drogi, prawdy i życia. Tego nam było potrzeba w okresie Wielkiego Postu, a i w całym życiu, aby Jezus przemieniał nas wewnętrznie na prawdziwych czcicieli w Duchu i prawdzie, zabierał serca z kamienia, a dawał serca z ciała (por. Ez 35,26) - czyste i pokorne jak Serce Maryi, która nim miłuje Jezusa, cała należąc do Niego. My też tak pragniemy, chwała Panu!


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze