.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: W ramach seminarium rekolekcyjnego przeżywamy indywidualną modlitwę wstawienniczą o nawrócenie i uzdrowienie., 19.XI.2016

zdjęcia | powrót do kroniki


     Zwraca uwagę znak Boży, jakim jest zbieżność czasowa naszej modlitwy z tym, co przeżywa Kościół w Polsce tego dnia - uroczystą intronizacją Chrystusa Króla. To uznanie Go za osobistego Pana i Zbawiciela każdego z nas, a jednocześnie wstawiennictwo, aby był Królem całego naszego narodu. Uroczystość dokonuje się w łagiewnickim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie z udziałem najwyższej hierarchii kościelnej, z księdzem Prymasem i z księdzem Przewodniczącym Episkopatu Polski, z udziałem prezydenta RP, parlamentarzystów i ponad 100 tys. wiernych z całej Polski. Jest ukoronowaniem "Roku Miłosierdzia" w Kościele i "Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski".
     Nasza modlitwa wstawiennicza we wspólnocie jest niczym innym jak kolejnym uznaniem Chrystusa za Pana naszego życia i Wybawiciela z naszych grzechów, który nas oczyszcza, uzdrawia i uwalnia od złego. Jest coraz szerszym otwarciem na Boga i w nawiązaniu do własnego chrztu świętego całkowitym zawierzeniem się Jego miłosierdziu, Jego prowadzeniu i zbawczym planom.
     Tego dnia następuje wprowadzenie nas w VI tydzień przeżywanych rekolekcji: "Zawierzyć się bezwarunkowo Jezusowi".

Oto świadectwo z przeżywanych rekolekcji i modlitwy wstawienniczej:
     
Ania
     Szczególnym momentem w przeżywaniu rekolekcji była modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie, która stanowiła pewne podsumowanie treści medytowanych przez sześć tygodni.
     Już od początku towarzyszyło mi pragnienie głębszego poznania prawdy o sobie i o to też prosiłam podczas modlitwy, dziękując jednocześnie za łaski, które zostały mi dane podczas tych rekolekcji. A doświadczyłam przede wszystkim uwolnienia od wewnętrznego lęku przed poznawaniem i przyjmowaniem tego, co Bóg chce, abym o sobie wiedziała. Uświadomiłam sobie, że dopóki tkwi w moim sercu bariera lęku, nie poznam prawdy i nie stanę się wolna od zakłamywania jej przed sobą, bo przecież Bóg wie o mnie wszystko i tylko do Niego mogę pójść, Jemu się powierzyć w pewności, że On mnie przyjmuje z radością i tylko On prawdziwie mnie uwalnia od grzechu. Grzech jest problemem dla mnie, kiedy zatrzymuję się w lęku, natomiast nie jest problemem dla Boga. Jego miłość usuwa lęk, gładzi grzech i uwalnia od złego.
     Podczas modlitwy wspólnoty nade mną doświadczyłam szczególnego wylania Bożej miłości i pewności, że w Bogu mogę być naprawdę sobą. Mam sens! Moje życie ma sens! Bóg mój los zabezpiecza! Przepełniło mnie przekonanie, że wszystko, co czyni Bóg we mnie i dla mnie, jest dobre i pewne. Zostałam utwierdzona w tym, że słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym i głoszone w Kościele jest skierowane osobiście do mnie dla mojego zbawienia i tym powinnam się przejąć, i Jego słuchać każdego dnia. Droga nawrócenia we wspólnocie "Mocni w wierze" jest dla mnie darem Ojca i najpewniejszą drogą prowadzącą do życia.
     Potwierdzeniem tego było słowo z Ewangelii - przypowieść o minach (por. Łk 19,11-28). Ono właśnie mówi o tym, że lęk jest tym, co zatrzymuje w rozwoju wiary, nadziei, miłości, czyli tego, co jest najcenniejszym darem Pana, który powinnam pomnażać, aby moje życie wzrastało, aby miało sens, było owocne. Lęk zaś powoduje ociężałość, lenistwo, odrętwienie duchowe, nieufność i w rezultacie oddala od Boga, zamykając mnie na Jego łaskę, pcha do grzechu opierania się na tym, co widzialne, przyziemne, doczesne.
     Zobaczyłam, jak wielkim cudem w moim życiu są choćby te rekolekcje, ta modlitwa, wspólnota, Kościół. Zobaczyłam wielką miłość Jezusa i jej zaufałam!
     Chwała Panu!


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze