.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Kaplica szpitala im. Sonnenberga. Pierwsza sobota miesiąca przypadająca we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi zaraz po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego., 4.VI.2016

zdjęcia | powrót do kroniki


     Msza święta dziękczynna za Jędrka z racji imienin i za wydanie książki "Żyj na chwałę Trójcy Świętej, cz. 2". Prosimy dla każdego z nas o owoce miłości i życie na chwałę Trójcy Świętej.
     Wielbiliśmy w czasie liturgii Najświętsze Serce Jezusa, nawiązując tym do wczorajszej Uroczystości i wynikającej z niej pragnienia dziękczynienia Bogu za Jego miłość tak szczególnie wyrażoną przez przebite Serca Pana (por. J 19,34). Dzięki tej zbawczej miłości - przebaczającej grzech i przemieniającej życie człowieka - możemy się cieszyć obecnością Jędrka i Jego posługiwaniem, którego szczególnym wyrazem teraz jest skończona praca nad wydaniem książki "Żyj na chwałę Trójcy Świętej, cz. 2". Samą książę złożyliśmy symbolicznie na ołtarzu eucharystycznym, aby podziękować Bogu, za ten owoc Jego kochającego Serca. Ono nas pociągnęło ku sobie i uzdolniło do świadectwa wiary. Otwartość na działanie Ducha Świętego, a przez to żywe i dynamiczne wielbienie Boga obecnego wśród nas przez Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, inspirował nowo powstały utwór: "Panie zaproś nas do Wieczernika". Jego refren brzmi:

     Panie, zaproś nas, zaproś nas do swego Wieczernika.
     Panie, zaproś nas, zaproś nas na Zesłanie Twego Ducha.
     Duchu, wylej nam, wylej nam dary i charyzmaty.
     Duchu, poślij nas, poślij nas na żniwo ewangelizacji.

     Powtarzaliśmy refren wielokrotnie, aby tutaj poczuć się zaproszonym przez Pana do czci i adoracji Jego Serca, Jego Ciała i Krwi oraz Niepokalanego Serca Maryi, które uczy nas bycia w Sercu Jezusa. Po przyjęciu Eucharystii trwaliśmy jakiś czas
     w modlitwie, śpiewając tylko Imię Jezus. Wszyscy przybliżaliśmy się do Serca Jezusa ze swoim życiem, czyniąc to bez lęku, z ufnością, że to On nas zbawia.
     Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu zaprosiliśmy wszystkich do pozostania jeszcze chwilę na modlitwie, aby oddać się Jezusowi i prosić o swoje uzdrowienie duchowe i fizyczne. W tej modlitwie nawiązaliśmy do uzdrawiającej mocy Jezusa, który przechodzi wśród nas i uzdrawia, tak jak czynił to osobiście, chodząc po ziemi, do czego nawiązują wszystkie cztery Ewangelie. Dzisiejsze Słowo, pochodzące z Ewangelii św. Łukasza (Łk 7,11-17), mówiło o wskrzeszeniu umarłego syna wdowy z Naim. To Bóg sprawia, że zmartwychwstajemy do prawdziwego życia, jakby rodząc się na nowo, ale nawet w uzdrowieniu ciała chodzi przede wszystkim o sens duchowy. Zdrowe ciało i zdrowy duch mają służyć nam do oddawania chwały Bogu. Warunkiem jest pokorna akceptacja swojej sytuacji, życia, okoliczności, stanu zdrowia, historii, przeszłości i teraźniejszości, a także i wiara w Niego, aby Jezus mógł w to wszystko wejść ze swoją mocą i wskrzesić jako nową jakość życia - przemienić według naszych pragnień dobra i miłości. I dlatego na początku było pokorne zawierzenie Sercu Jezusa naszych władz duchowych i fizycznych, aby On przyjął nasze zawierzenie i zrealizował najskrytsze pragnienia. Modlitwa przed wystawionym Najświętszym Ciałem i Krwią Jezusa trwała około 30 minut i z każdą minutą pogłębiało się w niej nasze ufne oddanie Sercu Jezusa wszystkich naszych spraw,
     aby On działał i zbawiał nas. Zakończyliśmy modlitwę wraz z Maryją radosnym Magnificat, aby tak jak Ona wyznać całym sercem, że Bóg czyni nam wielkie rzeczy. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla wszystkich, którzy Go wzywają. Bogaci przed Bogiem stają się głodni, a głodni Boga zostają nasyceni wszelkimi Jego bogactwami (por. Łk 1,49-50;53).
     Po wykonanym dziele - jak apostołowie, którzy wrócili z powrotem do "bazy" i opowiadali Jezusowi, co się wydarzyło, kiedy ewangelizowali (por. Łk 10,17-20) - my również z radością w Duchu Świętym, już w siedzibie fundacji, podzieliliśmy się tym, co się dzisiaj wydarzyło, za wszystko dziękując Panu. Na koniec duchowej uczty tego dnia było jeszcze wprowadzenie do medytacji na bieżący tydzień pt. "Tajemnica Serca Jezusa" na podstawie Łk 15,1-7. Kiedy już solidnie zgłodnieliśmy, czekała na nas gorąca kolacja przygotowana specjalnie na tę okazję. Nasza braterska agapa zakończyła się około 21:00 Apelem Jasnogórskim oraz śpiewem utworu: "Niepokalana Panna Maryja", którym ogłosiliśmy zwycięstwo w życiu Maryi (pełnej Ducha i zwiastującej Dobrą Nowinę o Jezusie) nad grzechem i szatanem.


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze