.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Uroczystość Trójcy Świętej, 22.V.2016

zdjęcia | powrót do kroniki


     W ramach naszego spotkania modlitewnego dziękujemy za dar życia Jędrka - solenizanta, który obchodził imieniny we wspomnienie św. Andrzeja Boboli oraz za dar książki "Żyj na chwałę Trójcy Świętej" cz. 2, przy której właśnie Jędrek się bardzo napracował, aby przygotować okładkę i samą książkę złożyć do druku.
     Ukazanie się książki "Żyj na chwałę Trójcy Świętej" cz.2 na Uroczystość czczącą w szczególny sposób Boga w trzech Osobach to niewątpliwy znak Bożej Opatrzności czuwającej nad dziełem Fundacji "Największa jest miłość" i wspólnotą "Mocni w wierze. Prace nad tą częścią trwały w sumie cztery i pół roku. Szczególnie żmudne i czasochłonne było wydoskonalanie jej treści, a jeszcze bardziej korekta. Minął "Rok Wiary" w Kościele, "Rok Rodziny" oraz odbyła się kanonizacja dwóch wielkich papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Potem był "Rok Życia Konsekrowanego" (2014/2015) i dopiero w "Roku Miłosierdzia" doczekaliśmy się dojrzałego owocu wiary - książki, która jest rodzajem drogowskazu czy też "świecącej latarni morskiej", prowadzącej człowieka do bezpiecznego portu życia z Bogiem na co dzień w pokoju, aby iść drogą zbawienia. Na pewno "Rok Miłosierdzia" jest też znakiem, który w tym przypadku koreluje z podtytułem książki: "Przez nawrócenie do osobistego doświadczenia Boga". Przecież głównym wyrazem miłosierdzia Boga jest to, że Pan Bóg nas szuka i znajduje, bo nie chce, aby ktoś zginął, ale aby wszyscy ludzie dostąpili zbawienia.
     Uroczystość Trójcy Świętej wskazuje na trynitarność Boga jako najwyższy wyraz i jednocześnie znak doskonałej wspólnotowości w miłości. Osoby Boskie uzupełniają się w dziele stworzenia i zbawienia świata, chociaż przecież każda z nich osobno jest w pełni Bogiem. Jednak One nigdy nie działają same, ale zawsze razem. I nasza książka też wskazuje, że dzieła wspólnotowe są Bogu najbardziej miłe i bliskie, ponieważ jest ona owocem faktycznego współdziałania darów we wspólnocie wiary.
     Jędrek zaprojektował i wykonał okładkę, a w jej krytyczną ocenę w trakcie prac i końcową interpretację wszystkie osoby ze wspólnoty wniosły jakąś myśl. Skład i łamanie wykonał również Jędrek, przygotowując w pełni do druku swoją pierwszą w życiu książkę. Z kolei autorem rysunków wprowadzających w poszczególne tygodnie rekolekcji jest Zbyszek. Cała wspólnota uczestniczyła w ich bieżącej ocenie i wskazywała drogi ich doskonalenia aż do ostatecznej postaci. Ania i Kasia od momentu ukończenia pierwszej redakcji książki dokonywały wnikliwych jej korekt nie tylko pod kątem gramatycznym i ortograficznym, ale też w sposób znaczący poprawiając jej styl. Krzysiek na bieżąco śledził cały proces redaktorski i kierował swoje uwagi, a w ostatniej fazie redakcji podpowiedział kilka ważnych poprawek w tekstach dotyczących metody przeżywania rekolekcji. Wszyscy wreszcie składaliśmy duchowe ofiary w czasie powstawania dzieła, aby Pan nam pobłogosławił i prowadził za rękę. I za to Mu dziękujemy, a całą chwałę oddajemy Trójcy Świętej, prosząc, aby się nami - obdarowanymi książką i całym kompletem rekolekcyjnym jak najbardziej posługiwała w ewangelizacji.


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze