.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Książka "Żyj na chwałę Trójcy Świętej", część II. Odbiór z drukarni w Markach pod Warszawą., 20.V.2016

zdjęcia | powrót do kroniki


     Odbieramy z drukarni książkę "Żyj na chwałę Trójcy Świętej". To czas wielkiej radości dla nas wszystkich i umocnienie w wierze dla wspólnoty "Mocni w wierze". To też nowa perspektywa rozwoju dzieła Fundacji: oto mamy już teraz komplet materiałów służących do wprowadzenia każdego chętnego w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie - osobowe spotkanie z trynitarnym Bogiem. Jest to komplet dwóch podręczników i płyta ze śpiewanymi modlitwami, które razem pozwalają przeżyć rekolekcje ewangelizacyjne w ciągu życia: "Żyj na chwałę Trójcy Świętej", trwające dziewięć tygodni.
     Nic dziwnego, że z naszych serc płynęło dziękczynienie Bogu za ten nadzwyczajny dar i pragnienie wielbienia Go za to, co złożył w nas, słabych ludziach. Wyraziliśmy to modlitwą i śpiewem w powrotnej drodze z Marek pod Warszawą do Łodzi, jadąc A2 - "autostradą wolności" i ciesząc się tą wolnością, którą daje Chrystus swoim uczniom. Był to przecież piątkowy wieczór - czas naszego spotkania modlitewnego, a książka i wszystko, co czynimy na Bożą chwałę, to owoc naszej modlitwy i posługi we wspólnocie. To nasze świadectwo - przekazywanie doświadczenia spotkania Boga i drogi wiary, którą sami idziemy, aby nasz Pan był głoszony jako jedyny Zbawiciel, Ojciec, jako Miłość, a Duch Święty jako Moc, która pokonuje grzech, szatana i śmierć. Wielbimy Trójcę Świętą, która w każdym czasie zaprasza nas do życia w sobie: na ziemi i w niebie!

Zapraszamy do działu wydawnictwo


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze