.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: W ramach spotkania modlitewnego wprowadzenie do szóstego tygodnia rekolekcji "Żyj na chwałę Trójcy Świętej": "Bezwarunkowe zawierzenie Jezusowi" Zaplanowana w ramach rekolekcji indywidualna modlitwa wstawiennicza o nawrócenie i uzdrowienie nad każdą z przeżywających je osób., 8.IV.2016

zdjęcia | powrót do kroniki


     Świadectwa po przeżyciu modlitwy we wspólnocie:
     
Zbyszek
     Czułem dotyk i wzniesione ręce nade mną, prosiłem Jezusa, aby nauczył mnie modlić się o bliskość Ojca, aby wyzwolił mnie z tego, co mnie niewoli, i otworzył pełniej do uwielbienia Go całym życiem.
     Prosiłem: Ucisz moją gwałtowność, ucisz moje zmysłowe ciało! Znasz mnie Panie, oczyść mnie proszę, noszę ciężar i grzechu nie widzę. Duchu Święty, pomóż mi modlić się pośród rodziny i wspólnoty, zapraszam Cię, chcę radować się razem z Tobą obecnością Chrystusa.
     
Kasia
     W czasie modlitwy pojawia się bardzo silne przekonanie, że Pan Jezus wzywa mnie, abym nie bała się swoich zranień i tego, co jest dla mnie trudne do przeżywania, ale bała się swojego grzechu, popełniania go, przywiązania do niego (jakikolwiek on jest, nawet najlżejszy) czy nierozpoznawania go. Tak naprawdę nieszczęściem i zagrożeniem dla mnie jest właśnie grzech, bo to on oddziela od źródła życia, światła, miłości, oddziela mnie od mojego Pana i Boga.
     Słowo Boże skierowane do naszej wspólnoty o Przemienieniu Jezusa na górze Tabor (por. Mt 17,1-8) przyjęłam osobiście jako wezwanie, aby nie myśleć i nie działać według kategorii i schematów światowych, z pozoru oczywistych (zbudujemy tu trzy namioty), które narzucają się w każdej sytuacji, nawet w momencie spotkania z Bogiem. Powinnam prosić Ducha Świętego o umiejętność rozpoznawania tych pułapek światowej mentalności, abym w każdym wydarzeniu uczestniczyła w sposób Boży, tak jak jestem do tego przez Niego wzywana.
     
Jędrek
     W czasie modlitwy Pan Jezus przekonywał mnie o swoim zwycięstwie nad wszystkimi bożkami tego świata oraz, że jako jedyny mój Pan i obrońca mojego życia, uwalnia mnie od niemych bogów, którym przez egoizm i niewiarę oddawałem cześć. Jednocześnie daje mi misję na Jego wzór, "abym ubogim niósł dobrą nowinę" (por. Łk 4,16-19).


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze