.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Msza święta w kaplicy szpitalnej w intencji rozpoczynającego się we wspólnocie wiary seminarium rekolekcyjnego "Żyj na chwałę Trójcy Świętej".
Po Mszy świętej konferencja wprowadzająca w pierwszy tydzień: "Bóg Stwórca nadaje życiu sens"., 27.II.2016

powrót do kroniki


     Seminarium zaplanowane na czas Wielkiego Postu i okres Wielkanocny ma zakończyć się modlitwą "chrztu w Duchu Świętym" w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Będzie trwało dziewięć tygodni podstawowych i dwa tygodnie "powtórkowe". Podstawę do codziennych rozważań stanowią obie części książki: "Żyj na chwałę Trójcy Świętej". W ramach cotygodniowego spotkania modlitewnego będzie miało miejsce wprowadzenie konferencyjne do kolejnego tygodnia rekolekcji oraz dzielenie się owocami już przeżytego tygodnia.
     Modlitwa na spotkaniach z Panem we wspólnocie będzie szczególnie ukierunkowana na wzmacnianie wysiłków rekolekcyjnych i większą odpowiedź wiary na aktualnie przeżywaną, zbawczą inicjatywę Boga - czas szczególnej łaski. Ma się pogłębić rozumienie woli Bożej odnośnie każdego z nas, szczególnie w aspekcie wezwania do nawrócenia, przemiany mentalności i uzdrowienia skutków grzechów oraz podjęcia pełniejszego życia według Ducha.
     Już teraz w czasie Eucharystii wielbimy Boga za ten szczególny dar i prosimy o wzbudzenie w nas pragnienia nawrócenia. Chcemy dobrze wejść w ten okres, wykorzystać łaskę Wielkiego Postu i Wielkanocy, i wytrwać w dobrym, aby wydać godne owoce nawrócenia, zamierzone przez Pana.
     
Świadectwo Ani
     Czas Wielkiego Postu w tym roku był dla mnie szczególny ze względu na wyraźne doświadczenie prowadzenia mnie za rękę przez Boga w kierunku utwierdzenia mojej wiary, miłości do Jezusa i kształtowania pokory w poddawaniu się natchnieniom Ducha Świętego.
     Wielki Post w Roku Miłosierdzia Bożego i jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, a zwłaszcza podjęte w tym czasie seminarium rekolekcyjne, sprawiły, że głębiej i na nowo mogłam spojrzeć na swoje życie, a szczególnie na to, co było w nim miłe Bogu, kiedy rozpoznawałam Jego wolę i za nią podążałam, a co było niewiernością, odstępstwem, zaparciem się Jezusa, gdy zwyciężała we mnie ludzka pycha, zarozumialstwo,pożądliwość rzeczy, sukcesów, pójście za marnościami i modami tego świata.
     Prawda, którą Bóg objawił mi poprzez rekolekcje, dotarła na nowo do mojego wnętrza i napełniła nadzieją, że Jezus, który poprowadził mnie już do "zmartwychwstania" z wielu grzechów, przeprowadzi mnie przez doczesność i nie wypuści ze swej ręki.


powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze