.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Sylwestrowe świętowanie z mottem: "Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (J 2,11b). 12 rocznica zaślubin Kasi i Mariusza i 10 rocznica zarejestrowania Fundacji "Największa jest miłość"., 31.XII.2015

zdjęcia | powrót do kroniki


     Program sylwestrowego świętowania był podobny do tego z ubiegłego roku. Rozpoczęliśmy od dziękczynienia Bogu za miniony rok, za konkretne przejawy Jego dobroci i miłości, których każda z osób, w swoim rozumieniu, szczególnie doświadczyła. W ramach modlitwy zostało zinterpretowane słowo "O weselu w Kanie Galilejskiej (por. J 2,1-12). Nawiązaliśmy do historii Bożego prowadzenia nas według tego słowa, bo przecież "Wesele w Kanie" było mottem sakramentalnych zaślubin Kasi i Mariusza przed 12 laty. To w tym wydarzeniu jest historyczny i duchowy zalążek nowej wspólnoty "Mocni w wierze" oraz dzieła Fundacji Ewangelizacyjno-Medialnej. Pogłębiona refleksja nad tym słowem pozwoliła nam zobaczyć, jak Pan nami konsekwentnie kieruje oraz wzywa coraz bardziej, aby być ludźmi wiary i przez zaufanie Bogu oczekiwać wciąż nowych cudów przemiany. Ta refleksja również mocno wpłynęła na sposób duchowego przeżywania Mszy świętej o północy, która odbywała się w intencji Kasi i Mariusza, wspólnoty i dzieła fundacji. Znowu gościły nas siostry Pasterki w kaplicy na ulicy Skalnej.
     Nikt się nie spieszył, a liturgia była ucztą duchową, zagłębianiem się w tajemnicę Bożego Narodzenia, adoracją i kontemplacją obecności Dziecięcia, którego przyjście na świat zasadniczo zmieniło historię całej ludzkości. Bożonarodzeniowe pieśni autorstwa "Mocni w wierze" tworzyły atmosferę bliskości Boga i człowieka, wyrażonego w Chrystusie-Miłości, rodzącego się dla wybawienia nas od grzechu i złego ducha, przywracającego zerwaną wieź z Bogiem-Ojcem. Zapadały w nasze wnętrza powtarzane w refrenie jednego z utworów słowa: "Przyszedł Jezus - Nadzieja, która zawieść nie może". Po Eucharystii w radości i otwartości na siebie nawzajem dzieliliśmy się opłatkiem, składając życzenia świąteczne i noworoczne.
     Po powrocie do siedziby Fundacji, toaście noworocznym i pysznym bigosie, zaczęła się zabawa do rana, która trwała do godziny 5.00. Jednak działanie Bożego Ducha sprawiło, że w tym roku byliśmy pod takim wpływem duchowej strony wydarzeń (spotkania modlitewnego, słowa Bożego oraz Eucharystii), że bardziej pragnęliśmy trwać dalej w Bożej obecności z Miłością - Jezusem, rozmawiać ze sobą i mówić o tym, co przeżywamy, niż oddawać się wielkiemu szaleństwu tanecznemu. Jednak zabawa też była i potrafiła nas porządnie zmęczyć. Wszystko na chwałę Bożą!


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze