.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Parafia Matki Bożej Różańcowej na Stokach. Pierwszopiątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę "Mocni w wierze"., 4.XII.2015

zdjęcia | powrót do kroniki


     Po jednej ze wspólnotowych mszy świętych w kaplicy szpitala im. Sonnenberga ks. Tomek zaproponował nam poprowadzenie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kościele parafialnym, w któryś z najbliższych pierwszych piątków miesiąca. Chętnie przystaliśmy na tę propozycję i podjęliśmy się tej formy ewangelizacji w pierwszy piątek grudnia. Wykorzystaliśmy nasz sprzęt muzyczny podłączając się do nagłośnienia kościelnego, a we współpracy z organistą parafialnym - Mikołajem, został wcześniej na tę okoliczność opracowany śpiewnik. Umożliwił on wyświetlanie na ekranie multimedialnym treści aktualnie śpiewanych utworów.
     Adoracja rozpoczęła się wraz z wystawieniem zaraz po Mszy świętej i litanii do Serca Jezusowego, Najświętszego Sakramentu. Wprowadzeniem w adorację była już modlitwa i utwory śpiewane po Komunii świętej, w tym "Jesteś Życiem i Zmartwychwstaniem". Wielbiliśmy Jezusa w Jego Najświętszym Ciele i Krwi i zawierzaliśmy życie Jemu- realnie obecnemu i uwielbionemu przez Ojca przez Jego Mękę. Śmierć i Zmartwychwstanie. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu ks. Tomek udał się do konfesjonału, a my staraliśmy się przez dobór pieśni i charakter modlitw otwierać się na Ducha Świętego - Ducha żywej obecności Jezusa, który przechodzi teraz pośród nas, jest z nami. Chce nas przemieniać, uzdrawiać i uwalniać od nas samych i mocy złego ducha. Zaczynając od wzywania Ducha Świętego, w miarę upływu czasu wchodziliśmy głębiej w obecność całej Trójcy Świętej. Dało się odczuć głębię Bożego "Jestem", dar pokoju i wzbudzała się ufność w Jego działanie. Przez to wzrastała otwartość na to, co On dla nas tego wieczoru przygotował. Chcieliśmy wykorzystać szansę na spotkanie z Nim dzisiaj, w dniu Jego miłosierdzia, otwartego Serca dla grzesznika, Jego pragnienie przebaczenia nam grzechów i obdarowywania nowym życiem w Duchu Świętym. Każda z osób ze wspólnoty wkładała swoją duchową cząstkę w to spotkanie, a przez to, adoracja miała charakter płynnej modlitwy, śpiewanej i mówionej, podobnej do rzeki płynącej ze spokojem w swoim nurcie, gdzie słychać tylko lekki szum wody, ale woda nawadnia ziemię, daje roślinom życie i wzrost, czasem rozleje się w nowe miejsce, gdzie było sucho, tworząc zakola, miejscami poszerzy koryto albo wyżłobi nowe, a i w niektórych miejscach pogłębi się dno rzeki, choć to jest niewidoczne dla oczu. Tak jest z wnętrzem człowieka, które jest nawadniane życiodajnymi darami Bożymi, obmywane przez uzdrawiające strumienie "Wody żywej" - Ducha Świętego, przemieniane mocą Bożą, która żłobi głębsze koryta w nas dla przepływu Bożej łaski i oczyszczenia.
     W trwającej około 50 minut modlitwie przeszliśmy zauważalnie taką drogę zmiany duchowego klimatu - od "rutynowej i kultycznej zwyczajności Boga", obojętności, utrapienia i smutku, a u niektórych nawet od powątpiewania w Boga do spotkania z Osobą - Bogiem żywym i działającym tu i teraz. Zostaliśmy poruszeni wewnętrznie Jego obecnością, Bóg się nam przybliżył, abyśmy mogli w Niego bardziej uwierzyć.
     Uwidocznił się tutaj charyzmat "Mocni w wierze", który działa w ten sposób, że po jakimś czasie wielbienia Boga we wspólnocie budzi się w nas wiara, że Bóg jest z nami, blisko nas, a nie poza nami - niedostępny i daleki. I dlatego możemy się oddać Bogu, wyznając prawdę o nas i zawierzając się Jemu, budując osobową relację z Nim. Całe życie możemy oprzeć na wierze, bo Bóg nigdy nas nie zawiedzie.
     Głębia obecności i wielki pokój przeradzały się w miarę zbliżania do końca w radość z tego spotkania w Duchu Świętym. Kiedy ks. Tomek wrócił z konfesjonału, wszyscy razem wstając, podnosząc ręce, klaszcząc, a nawet tańcząc oddaliśmy chwałę Bogu. Wyznaliśmy utworem Maryjo skieruj nas do Syna, że przez Maryję niezawodnie rozpoznajemy w Jezusie Drogę, Prawdę i Życie.
     Radość nasza chciałaby nas skłaniać do tego, aby jeszcze dłużej trwać w w tym entuzjazmie wiary, ale musieliśmy uznać że czas się wypełnił.
     Mieliśmy przez to możliwość, aby po złożeniu sprzętu zrobić sesję zdjęciową na tle przepięknego i niespotykanego obrazu Serca Jezusowego, znajdującego się w bocznym ołtarzu Kościoła. Za wszystko chwała Panu!


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze