.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Ciebłowice. Spotkanie formacyjne "Mocni w wierze"., 27.VI.2015

zdjęcia | powrót do kroniki


     Rozpoczęliśmy je modlitwą Anioł Pański i zawiązaniem wspólnoty przez pieśni przyzywające Ducha Świętego. W centrum tego spotkania była konferencja na temat: "Charyzmatyczna struktura Kościoła". Z treści konferencji wynikało, że struktura charyzmatyczna i charyzmaty należą integralnie do wewnętrznej struktury Kościoła i zawierają się w zamyśle Mistycznego Ciała Chrystusa. Nie są czymś mniej ważnym niż struktura skaramentalno-hierarchiczna, a nawet są czymś bardziej pierwotnym w stosunku do niej. Zanim Chrystus ustanowił najważniejszy sakrament - Eucharystię oraz kapłaństwo jako urząd, głosił Dobrą Nowinę w sposób prorocko-charyzmatyczny. Sam urząd apostoła czy prezbitera w Kościele też jest charyzmatem, czyli szczególnym uzdolnieniem człowieka przez Boga do podejmowania określonej misji służącej całemu Ciału Chrystusa.
     Następnym krokiem w naszym spotkaniu było wprowadzenie do medytacji: "Stawać się człowiekiem wiary" na podstawie słowa z Mk 5,21-43 "O uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszeniu do życia zmarłej córki Jaira" oraz odprawienie jej zaraz po wprowadzeniu. Przesłanie tego słowa można streścić tak: Kto wierzy Panu, ufa Jego słowu, ten nie będzie ostatecznie polegał na tym świecie i jego możliwościach, ale na nieograniczonych możliwościach Boga. Dla Niego człowiek nieuleczalnie chory już jest zdrowy przez swoją wiarę w moc Boga, a ten kto umarł w Panu (jak córka Jaira), ten tylko śpi, bo Chrystus na nowo ożywia to, co po ludzku umarłe. Przecież wszyscy, którzy umrą w Chrystusie, w Nim zmartwychwstaną do życia wiecznego.
     Po agapie, na którą wszyscy, zgłodniali po medytacji, już czekali (serwowana była kanapka z mięsem z grilla - hamburgerem i sałatką) i krótkiej sjeście rozpoczęliśmy spotkanie modlitewne oraz dzielenie się owocami medytacji. Na koniec dnia była Msza święta w kościele parafialnym w Spale i zakończenie naszego spotkania w ogrodzie przed domem przez dziękczynienie i uwielbienie Pana pieśniami chwały. Apel Jasnogórski i powrót do Łodzi odbył się z przystankiem w Spale, aby wreszcie zjeść dobre lody, bo przecież tak gorąco i trzeba "uczcić" początek wakacji.

Zapraszamy do wysłuchania konferencji:
Konferencja "Charyzmatyczna struktura Kościoła"
- mp3, 12MB

zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze