.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Koniec kampanii wyborczej i decydujący dzień w Wyborach Prezydenckich 2015 roku., 24.V.2015

zdjęcia | powrót do kroniki


     Nie ma życia chrześcijańskiego bez podejmowania przez nas tzw. charyzmatu krytyczno-społecznego. Jako ludzie wiary mamy przywilej i zadanie zarazem bycia krytycznym w stosunku do struktur polityczno-prawnych, gospodarczych i społecznych, które w wielkim stopniu wpływają na kulturę życia danego narodu. Krytyka jest potrzebna po to, aby w jak największym stopniu struktury państwa były zmieniane i reformowane, odzwierciedlając ewangeliczny zamysł sprawiedliwości miłości i pokoju, a także przybliżając jak najbardziej człowiekowi królestwo Boże na ziemi. Dlatego chrześcijanin angażuje się w życie społeczno-gospodarcze, w wybory polityczne, w struktury budujące życie społeczne tak, aby wpływać na ich kształt w sposób zgodny z Bożym planem "czynienia sobie ziemi poddanej" i godnego powołania dziecka Bożego życia, które prowadzi do zbawienia.
     Bycie bezpośrednim kreatorem życia politycznego jest zadaniem bardzo trudnym, ale niektórym zadanie bycia politykiem - szlachetna troska o dobro wspólne została powierzona przez dar, jakim zostali obdarzeni. Nasze zaangażowanie w kampanię wyborczą miało wspierać kandydata - Andrzeja Dudę, który w naszym rozumieniu najbardziej odpowiada modelowi polityka - chrześcijanina wprowadzającego słowo w czyn i kierującego się zasadami moralnymi oraz dobrze rozumianym dobrem wspólnym w podejmowaniu decyzji politycznych.
     Wszystkie osoby ze wspólnoty były przez ostatnie dwa miesiące aktywne w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, zbierając podpisy do rejestracji kandydata w Państwowej Komisji Wyborczej, promując jego osobę przez rozmowy z ludźmi, akcje ulotkowe i plakatowe. Ostatecznie też, przeszkoleni przez działaczy partii "Prawo i Sprawiedliwość" wraz z kilkuset innymi osobami z Łodzi do pracy jako "mężowie zaufania", podjęliśmy to zadanie w pierwszej oraz drugiej turze wyborów. Osoby ze wspólnoty obsadziły jako "mężowie zaufania" cztery obwodowe komisje wyborcze w Łodzi i pilnowały tak, jak i inni "mężowie zaufania" w całej Polsce, uczciwego przeprowadzenia procesu wyborczego oraz zrobiły kopie protokołów z tychże komisji wyborczych dla niezależnego systemu liczenia głosów przez obywatelską inicjatywę - "Ruch kontroli wyborów".
     Trzeba też zaznaczyć, że bezprecedensowe było oddolne zaangażowanie społeczne wielu ludzi, którym zależało na wyborze tego kandydata, tworzących tak naprawdę ogromny nieformalny ruch poparcia Andrzeja Dudy i wspierający gigantyczną siłą społeczną jego formalny komitet partyjny.
     Bezprecedensowe było też zaangażowanie duchowe bardzo wielu ludzi, którzy poprzez "krucjatę różańcową" czy też inne formy modlitwy podejmowane codziennie przed i w dniu samych wyborów, czy też poprzez eucharystyczne Ofiary, które były odprawiane w trakcie kampanii i w dniu samych wyborów w całym kraju, wypraszali u Boga dobry, uczciwy wynik głosowania.
     My sami zaczęliśmy nasz udział w kampanii prezydenckiej Mszą świętą i spotkaniem kandydatów do komisji wyborczych i na mężów zaufania w sanktuarium franciszkańskim w Niepokalanowie. Maryja Niepokalana, która "miażdży głowę węża", wzięła sprawy w swoje ręce, a w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w który to akurat dzień odbywała się II tura wyborów, wyprosiła Ducha Świętego dla naszego narodu, który mądrze wybrał!
     I sam kandydat na prezydenta w czasie kampanii modlił się na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem, a w dniu swoich imienin - 16 maja, wybrał się do sanktuarium w Strachocinie poświęconego swojemu świętemu patronowi - Andrzejowi Boboli, jednemu z trzech głównych patronów Polski.
     Ponadto w Polsce były domy zakonów i zgromadzeń oraz parafie i dzieła, w których Msza święta w intencji dobrego wyboru Polaków i o wsparcie duchowe dla kandydata prawicy odbywała się codziennie, na długo przed pierwszą turą wyborów.
     Wykonaliśmy to, co do nas należało, a Bóg zwyciężył!
     Andrzej Duda został prezydentem Polski!
     


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze