.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Ciebłowice. Spotkanie Formacyjne wspólnoty. Konferencja w oparciu o II rozdział drugiej części "Gaudium et Spes": "Należyty sposób podnoszenia poziomu kultury"., 13.IX.2014

zdjęcia | powrót do kroniki


     Przez kulturę rozumie się wszelkie doskonalenie się człowieka i rozwijanie przymiotów i uzdolnień jego ducha i ciała oraz jego starania, aby poddać sobie świat pod władzę, czynić życie bardziej ludzkim w dziedzinie społecznej i państwowej. Również przez kulturę rozumie się postęp obyczajów i instytucji oraz żeby w ciągu wieków wyrażać i zachowywać w dziełach swoich wielkie doświadczenia duchowe i dążenia, aby służyły postępowi wielu i całej ludzkości.
     Rozwijanie kultury życia przez człowieka należy do jego naturalnych przymiotów i jest wyrazem jego człowieczeństwa. Wiara spełnia tę rolę w stosunku do kultury, że sama tworząc to, co nazywamy kulturą duchową życia przenika i ewangelizuje kulturę czy kultury, w których żyje człowiek, aby były przepojone Ewangelią, czyniąc życie bardziej ludzkim. Dzisiaj mamy do czynienia ze zmianami kulturowymi, w których na plan pierwszy wysuwa się kultura masowa, gdzie przez urbanizację i uprzemysłowienie zwyczaje i obyczaje się ujednolicają, coraz bardziej powszechny jest dostęp człowieka do wszystkich dóbr kultury, a przez nauki zwiększa się zmysł krytyczny i rozumienie przez nas samych siebie. Z kolei, przez nowoczesne środki komunikacji i możliwość podróżowania zmienia się sposób myślenia, działania i spędzania wolnego czasu, rozwija się wymiana między ludźmi, a nawet całymi narodami. Treść tego rozdziału odpowiada na temat szansy, jaką stwarza wiara w podnoszeniu poziomu kultury oraz zagrożeniach i regresie, jaki powoduje sekularystyczne oddzielenie wiary od kultury.


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze