.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Spotkanie formacyjne wspólnoty "Mocni w wierze", 11.V.2014

powrót do kroniki


     Tematem spotkania jest pierwszy rozdział II części Gaudium et spes: Niektóre najbardziej palące problemy". Tytuł rozdziału: "Poparcie należne godności małżeństwa i rodziny". Ponieważ spotkanie odbywało się w niedzielę, rozpoczęliśmy je południową modlitwą "Regina coeli" jednocząc się w niej z papieżem i całym Kościołem poprzez transmisję telewizyjną z Watykanu. Następnie modlitwa śpiewem o zstąpienie Ducha Świętego i otwarcie nas na Boga oraz poddanie się kierownictwu Ducha.
     W pierwszej części konferencji odnosząc się do treści dokumentu zwróciliśmy uwagę na sytuację małżeństwa i rodziny w dzisiejszym świecie. Z jednej strony rodzina jako taka ma większe możliwości zapewnienia sobie właściwego rozwoju, bowiem warunki gospodarcze, społeczno-psychologiczne oraz polityczne w dużej części krajów sprzyjają jej funkcjonowaniu. Jednak z drugiej strony, podważana jest godność samego charakteru małżeństwa i rodziny jako obrazu Bożego. Dzieje się to przez promowanie w świecie i przez większość mediów kultury życia bez żadnych zobowiązań osobowych i moralnych, bez odpowiedzialności za drugiego człowieka, kulturę hedonizmu, konsumpcjonizmu i egoizmu.
     Prowadzona jest nawet walka ideologiczna , której celem jest wywrócenie antropologii małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny - oblubieńczego związku pochodzącego z zamysłu Bożego. Jest to równoznaczne z przyzwoleniem na rozwody, na tzw wolną miłość, na tworzenie związków partnerskich, a nawet na tworzenie związków jednej płci. Dlatego następna część dokumentu o ustanowieniu przez Boga wspólnoty życia i miłości, jaką jest małżeństwo przez samego Stwórcę. Zamysłem Bożym jest, aby ten związek stawał się święty na obraz Boży. Dzieje się to przez wierność małżonków, trwałość, którą gwarantuje przymierze z Bogiem przez włączenie miłości ludzkiej w miłość Bożą, gdzie małżonkowie wydają się sobie do końca w miłości, tak jak Chrystus wydał się cały Kościołowi z miłości. Szczególnym wyrazem miłości małżeńskiej są akty małżeńskie, a ukoronowaniem miłości małżonków są dzieci, które przyczyniają się do wzrostu i uświęcenia całej rodziny. Choć nie są one konieczne, aby zachować istotę małżeństwa, to są widocznym owocem miłości małżeńskiej i rozwijają tę miłość. Rodziny są wezwane, aby dzielić się bogactwem swej miłości z innymi rodzinami. Rodzina ukazuje swój wspólnotowy charakter jako wspólnota ludzka oparta na Bogu, który ją przebóstwił, nadał charakter domowego kościoła. Rodzice troszczą się o rozwój tej wspólnoty w wymiarze duchowym troszcząc się też o religijne wychowanie dzieci. Następnie są poruszane w dokumencie niełatwe zagadnienia płodności małżeńskiej i roztropnego odkrywania woli Bożej w tym względzie, w zgodzie z własnym sumieniem i w oparciu o nauczanie Kościoła. Nie jest w zgodzie z wolą Bożą blokowanie przyjmowania życia, która w płodności widzi udoskonalenie miłości małżeńskiej. Nie można do tych spraw podchodzić nieuczciwie czy to poprzez aborcję, czy sztuczną antykoncepcję, gdyż uświęca się małżeństwo przez dążenie do czystości w nim. Jednak też i przekazywanie życia musi się odbywać w sposób odpowiedzialny i małżonkowie mogą w sposób roztropny dochodzić do prawdy w tym względzie czy w danym momencie mogą przyjąć życie czy nie. Ostatecznie jednak sprawa przekazywania życia potomstwu, to nie jest sprawa tylko doczesna, ale włączenie się w odwieczny plan Boży, przez który Bóg ma przecież nas wszystkich doprowadzić do zbawienia.
     Dlatego potrzebna jest dzisiaj szczególna troska o podniesienie małżeństwa i rodziny, o wychowanie młodych do życia małżeńskiego, do narzeczeństwa do właściwie pojmowanej czystości na różnych etapach życia. Potrzebne jest pielęgnowanie powołań do życia konsekrowanego, jeśli takie objawiają się w rodzinie i wychowywania do wolności względem tego, co ludzkie , aby nie niweczyć Bożych planów. Jest też sprawa międzypokoleniowego ubogacania się i przekazywania mądrości życiowej, jak też i pomocy ze strony społeczeństwa i państwa, aby w szczególny sposób chronić małżeństwa i rodziny i wspierać je, aby osiągały dobrobyt domowy, a jednocześnie wskazywanie na moralność publiczną potrzebną dla zachowania prawdziwego charakteru instytucji małżeństwa.
     Jak przystało na niedzielę, zjedliśmy dobry rodzinny obiad, tym razem w większej rodzinie Bożej. Przy deserze tradycyjnie dzieliliśmy się owocami przeżytej konferencji oraz refleksją nad wydarzeniami całego tygodnia.
     Aby treści duchowe umocniły się w nas i rozwijały przeszliśmy do spotkania modlitewnego we wspólnocie w ramach którego zostało wprowadzone słowo do przemedytowania z liturgii dnia - II Niedzieli Wielkanocnej (J 14,1-14). Z kolei słowa Jezusa: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem" jeszcze raz wybrzmiały w nas w czasie liturgii Eucharystii, którą razem przeżyliśmy w Kościele MB Jasnogórskiej jako duchowy szczyt i uwieńczenie całego dnia formacji.


powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze