.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Cykl comiesięcznych spotkań formacyjnych wspólnoty "Mocni w wierze" na temat pierwszego dokumentu Soboru Watykańskiego II - "Konstytucji o Liturgii świętej"., 8.XII.2012-23.III.2013

powrót do kroniki


     Myśl, aby w roku 2013, w roku pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II zacząć omawiać jego dokumenty pojawiała się już dużo wcześniej w trakcie spotkań formacyjnych wspólnoty w początkach 2012 roku. Ogłoszenie pod koniec 2012 roku przez Benedykta XVI "Roku wiary" w Kościele w nawiązaniu do tej rocznicy nie tylko napełniło nas radością i potwierdziło nasze dobre rozeznanie duchowe w tej materii, ale też i dodało dodatkowego zapału, aby czym prędzej przystąpić do dzieła. To, że pierwsze nasze spotkanie formacyjne w tym temacie miało miejsce w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia co oznaczało też i dokładnie w 50 rocznicę rozpoczęcia tego Soboru (8 grudnia 1962), a co wcale nie było pod tym kątem specjalnie planowane jest ważnym znakiem, że działamy według głębszej myśli Bożej. Bogu naprawdę zależy na tym, aby się dokumentami soborowymi dogłębnie przejąć w odniesieniu do własnego życia duchowego i w kontekście całego duszpasterstwa w Kościele. Dodatkowo jeszcze możemy potraktować jako szczególny znak sprawowanie tego dnia o godz 12 Eucharystii w kościele św. Teresy w Łodzi w intencji wspólnoty "Mocni w wierze" i dzieła Fundacji "Największa jest miłość" czyli w taką uroczystość jaką jest Niepokalane Poczęcie i w taką rocznicę! Możemy to odczytywać jako znak wielkiego błogosławieństwa dla "Mocnych w wierze", którzy modlitwą i ofiarą składaną w czasie tej Eucharystii włączyli się w "Rok wiary" w całym Kościele. Możemy też i w związku z tym oczekiwać bogatych owoców z rozważania poszczególnych dokumentów soborowych, które na nowo ukierunkowały Kościół w odniesieniu do współczesnego człowieka i świata. Wydobyły w tym nowym kontekście historycznym i kulturowym dziejów świata czym jest chrześcijańska tożsamość człowieka i Kościoła dzisiaj płynąca z tej samej niezmiennej i żywej obecności Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Sobór ukazał najgłębsze, a w szczególności biblijne Źródło, z którego bierze początek i czerpie najgłębszą inspirację całe życie chrześcijańskie i misja Kościoła. Szczególnie uwypuklone została relacja Boga do człowieka, Jego zbawcze działanie w dziejach świata i poprzez Kościół jako rodzaj misterium, które każdy człowiek musi chcieć odkryć i przyjąć w swojej wolności i zgłębiać jako osobistą więź przyjaźni ze Stwórcą, jako odpowiedź miłości na miłość Boga.
     W tym też duchu w "Konstytucji o liturgii świętej" odkrywamy liturgię na nowo jako główny ośrodek całego życia religijnego do którego zmierzają, jak do szczytu wszystkie przejawy naszego życia duchowego, i od niego biorą też inspiracje, jako głównego źródła obecności Boga. Liturgia jest ukazana jako zbawcza inicjatywa Boga w stosunku do człowieka, w czasie której Bóg uświęca człowieka, a człowiek w odpowiedzi na Bożą miłość oddaje Bogu chwałę całym swoim życiem, zarówno w czasie liturgii jak i poza nią.
     Pierwsza konferencja spośród dołączonych tutaj do słuchania i rozważania jest ogólnym wprowadzeniem w rozumienie liturgii w Kościele i historię jej kształtowania się oraz zmiany w niej zachodzące. Pozostałe trzy odpowiadają tematyce kolejnych rozdziałów tej Konstytucji:

  • Ogólne zasady odnowy i rozwoju liturgii
  • Misterium Eucharystii
  • Inne sakramenty i sakramentalia. Brewiarz. Rok liturgiczny. Muzyka sakralna.


powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze