.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Ciebłowice. Spotkanie Formacyjne "Mocni w wierze" nt. "Wewnętrzny charakter spotkania modlitewnego oraz jego rola w życiu chrześcijanina", 3.IX.2011

zdjęcia | powrót do kroniki


     Szczególną radością było pozdrowić tego dnia ciocię Stefanię i złożyć jej życzenia imieninowe w związku ze wspomnieniem w ostatnich dniach w liturgii Kościoła św. Stefana - króla Węgier (2 września). Po raz pierwszy na wyjazdowych spotkaniach formacyjnych zabraliśmy przenośny instrument, aby chwalić Boga śpiewem i tańcem. Miało to na celu wzmacniać przesłanie dzisiejszego dnia, o szczególnej roli jaką odgrywa wielbienie Boga w naszym życiu. Konferencja została oparta o Ewangelię o "Nawiedzeniu św. Elżbiety przez Najświętszą Maryje Pannę" (Łk 1,39-55). Również wprowadzenie do medytacji zostało oparte o to samo słowo. I konferencja i jej pogłębienie poprzez medytację pozwoliły nam bardziej odkryć czym jest spotkanie modlitewne jako modlitwa uwielbienia - jest ona należną Bogu chwałą, ze względu na Niego samego. On jest nieustannie godzien tej chwały. Oddając chwałę Bogu - Źródłu życia wracamy do tego Źródła, czerpiemy z Niego i wzrastamy w miłości, we wzajemnej relacji. Odpędzamy pokusy złego, złe myśli, a dajemy możliwość wejścia Światłu w nasze życie. Modlitwa ta rodzi nieustanną radość, przywraca nadzieję i daje wzrost w miłości. Gdy przestajemy wielbić Boga to zakłóca się podstawowy porządek rzeczy w świecie, człowiek przestaje rozumieć siebie, świat, Boży zamysł i gubi się, wpada w sidła pozoru i zewnętrzności, zatraca się w grzechu, bo nie ma w nim światła Bożego. Człowiek bez wielbienia Boga nie rozwija się w tym, co najgłębsze, nie rozwija się duchowo, aby tak jak Maryja śpiewać Bogu hymn uwielbienia. Ale wielbienie rodzi się najpierw ze słuchania, ze spotkania z Bogiem, z odkrycia, że to On przez swego Ducha daje się duchowo dotknąć i modli się w nas. I taki jest sens spotkania Maryi z Elżbietą, które w Duchu i prawdzie, w spotkaniu z Jezusem dają wyraz tego, co w nich najgłębsze: przyjęcia Boga i udziału w wielkich Jego dziełach. Elżbieta mówi: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie" (Łk 1,43), a Maryja: "Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię" (Łk 1,49). Taka jest istota spotkania modlitewnego z Panem we wspólnocie, którego archetypem jest to właśnie spotkanie świętych Niewiast. Taka jest istota wielbienia Boga, że wszystko dokonuje się przez działania Ducha w człowieku. Uwidaczniają sie Jego dary: proroctwa, wielbienia, dar spotkania Żyjącego, radości, miłości i rozeznania duchowego. Błogosławiony człowiek, który odkrywa modlitwę uwielbienia w swoim życiu. I my chcąc się wzmocnić duchowo nie tylko wypłynęliśmy na głębię w tym temacie, ale też wykorzystując muzykę rozradowaliśmy się tak jak Maryja i Elżbieta, śpiewem i tancem w Duchu Świętym. Szczególnie słowami pieśni: "Wyżej, wyżej, Jezus coraz wyżej, szatan niżej, niżej coraz niżej" oraz "Bóg potrzebuje ciebie dużo bardziej niż nieba, morza czy ziemi".
     W tym radosnym nastroju udaliśmy się na Mszę Świętą w Spale o godzinie 19, która faktycznie odbyła się ze względu na naszą obecność. Tutejsi parafianie wiedząc o Mszach świętych odprawianych wczesniej w ramach dwóch ślubów przybyli na nie, my natomiast nie wiedząc przyszliśmy na tę zgodną z parafialnym harmonogramem. My nie wiedzieliśmy, ale Duch Święty wiedział i działał. Księdzu proboszczowi nie pozostało więc nic innego jak odprawić tę Mszę świętą. I tak wypełniło się słowo z liturgii dnia o tym że "szabat jest dla człowieka", a nie "człowiek dla szabatu". Wszystko musi się dostosować do tego co najważniejsze, do Bożej chwały, do tego żeby Pana nieustannie wielbić. Oznacza to "i w porę i nie w porę" czyli zawsze. Dla tych co Boga nie wielbią jest już najwyższa pora, aby się obudzić...


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze