.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Spotkanie formacyjne w siedzibie Fundacji. Temat: "Duch Święty w życiu chrześcijanina", 2.IV.2011

powrót do kroniki


     Ta medytacja biblijna w podręczniku "Pełna jest ziemia twego Ducha, Panie" obejmuje tak wiele treści, że została podzielona na trzy części, a nasze spotkanie obejmowało pierwszą jego część. Podjęliśmy w niej refleksję nad trzema fundamentalnymi przejawami działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Pierwsze jest takie, że to On włącza nas w ogóle w życie Boże. Wyłącznie w Duchu Świętym nawiązujemy przez Syna łączność z Ojcem. Przez Bożą łaskę stajemy się uczestnikami Boga, Duch Święty zaszczepia w nas tę łaskę i rozwija ją, przebóstwiając nasze życie. Przez Ducha Świętego uczestniczymy więc w naturze samego Boga! Po drugie Duch Święty jest dawcą wiary tzn. że tylko w wyniku Jego udzielania się możemy rozpoznać Chrystusa i uwierzyć w Niego. To On przygotowuje serca ludzi w taki sposób, aby uzdolnić ich do przyjęcia Chrystusa jak również jest obecny w tych, którzy Go głoszą, w słowach przepowiadanej Ewangelii tak, aby to słowo było żywe i skuteczne i trafiło wprost do serca i umysłu słuchacza. Bez Ducha Świętego nie możemy uwierzyć w Jezusa i bez Ducha Świętego przepowiadanie Ewangelii nie jest skuteczne, jest tylko "ludzką mową". Po trzecie w Duchu Świętym stajemy się synami w Synu tzn. zostajemy usynowieni przez Ojca jako Jego przybrane dzieci na wzór Chrystusa, Jedynego prawdziwego Syna Ojca. Ta duchowa adopcja jest możliwa przez działanie Ducha Świętego, przez którego mamy teraz jako dzieci Boże miłosną więź ze swoim Ojcem w niebie. Dlatego w Duchu Świętym wołamy jak dzieci do swojego Ojca - Abba Ojcze, co znaczy Tatusiu, podobnie jak czynił to sam Jezus. Rozwijając myśli dotyczące sposobów, w jaki Duch Święty udziela się nam mogliśmy coraz głębiej dostrzegać, że Jego rola w inicjacji chrześcijańskiego życia, w jego ciągłym wzroście i rozwoju jest konstytutywna tzn, że bez Niego nic w życiu duchowym, co autentycznie pochodzi od Boga nie może zaistnieć. Duch Święty jest w samym sercu chrześcijańskiego życia, On sam jest tą łaską Bożą, od której wszystko się zaczyna. Zaczyna się nasze życie w Chrystusie, nasza wiara, odkrycie dziecięctwa Bożego i relacja miłości z Bogiem, rozwój w świętości życia. Zaczyna się sam Kościół i jego wzrastanie jako duchowej budowli.
     Szczególną atmosferę pierwszej soboty kwietnia budowała kolejna, szósta rocznica odejścia Jana Pawła II do domu Ojca. Tego dnia Krzysztof ze wspólnoty obchodził swoje urodziny, a tym razem był to jubileusz wyjątkowy, bo skończył on właśnie sześćdziesiąt lat. Mając takiego osobistego patrona, który wkrótce zostanie ogłoszonym błogosławionym, może on z jeszcze większą nadzieją odpowiadać na kluczowe wezwanie Jana Pawła II, które skierował do całego świata na początku swego pontyfikatu: "Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Tego życzyliśmy jubilatowi, aby rozwinęło się w nim życie Boże, by otworzył Mu wszystkie drzwi swego serca i umysłu. W czasie Mszy świętej sprawowanej w intencji jubilata w jego parafialnym kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej rozwinęła się nasza modlitwa i uwielbienie Boga za dar tego dnia, za Ducha Świętego danego nam i zadanego do współpracy z Nim, aby życie Boże zaowocowało w nas w pełni. Żeby Duch Święty pomógł nam wykluczyć namiętności z naszego życia, a rozwinął w nas swoje dary. Modliliśmy się za jubilata przez wstawiennictwo Jana Pawła II właśnie o ten rozwój wiary, aby wszystkie przeszkody na tej drodze, działanie złego i jego pokuszenia do grzechu i sam grzech został pokonany. Mając tak wielkiego orędownika w niebie jak Jan Paweł II, mogliśmy z wielkim zaufaniem oddawać wszystkie intencje Bogu z pewnością, że zostaniemy wysłuchani. Jako odpowiedź Boga i znak od Niego można odczytać projekcję filmu o Janie Pawle II pochodzącego z telewizji włoskiej, która odbyła się w kościele zaraz po zakończenie Mszy świętej, a o której nie wiedzieliśmy, że jest w ogóle planowana. Film dotyczący ostatnich kilku miesięcy życia Papieża Polaka i jego przechodzenia do domu Ojca oraz wyboru nowego papieża ? Benedykta XVI i początku jego pontyfikatu, "tchnął" wielką nadzieją. Zrobiony profesjonalnie i właśnie pod wyraźnym tchnieniem Ducha dokument pokazywał, jak Duch Święty prowadzi nasze chrześcijańskie życie, jak prowadzi cały Kościół, jak ważne jest to, aby się Jemu poddać. Pokazywał też ten inny wymiar ludzkiego życia, inny wymiar Kościóła i posługi papieża - "sługi wszystkich sług", kiedy człowiek poddany Duchowi jest narzędziem Boga, Jego głosem, prorokiem swojego czasu. Nie musi nawet nic mówić tak, jak pokazał to "nasz" papież, który pod koniec życia udręczony chorobami i cierpieniem, "zaniemówił", a przez to mówił z jeszcze większą mocą do świata! Ta moc, to moc Ducha Świętego wynikająca z pełnego przyjęcia przez człowieka Chrystusowego krzyża w nadziei zmartwychwstania. Przez treść filmu jeszcze bardziej mogliśmy więc pogłębić temat naszego dnia formacji. Że to Duch Święty włącza nas w życie z Bogiem, sprawia, że wiara i Kościół mają swoją ciągłość, że człowiek tak może zjednoczyć się jako dziecko Boże w miłości ze swoim Ojcem, tak bardzo żyć tym swoim usynowieniem w Synu już tu na ziemi, że pragnie iść do domu Ojca na wieki. I przejście do Jego domu przyjmuje jako oczywistą kontynuację życia w miłości Boga, a śmierc jako początek zmartwychwstania z Chrystusem do nowego życia w nieprzemijającym szczęściu, w pełnym zjednoczeniu z Bogiem - Trójcą Świętą w królestwie Bożym.


powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze