.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Spotkanie formacyjne wspólnoty w siedzibie Fundacji oraz Eucharystia na Jasnej Górze w uroczystość św. Józefa - Oblubieńca NMP, 19.III.2011

powrót do kroniki


     Od września 2010 roku raz w miesiącu (najczęściej w pierwszą sobotę) wspólnota "Mocni w wierze" przeżywa całodniowe spotkanie formacyjne. Na program takiego spotkania składają się konferencja, wprowadzenie do medytacji, Eucharystia oraz agapa. Od początku roku ich tematem jest refleksja nad oficjalnym dokumentem Komisji Teologiczno-Historycznej przygotowującym Kościół do "Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa", wydanym w roku 1998, a poświęconym Duchowi Świętemu pt: "Pełna jest ziemia Twego Ducha Panie".
     Tym razem tematem była medytacja biblijna: "Maryja, a Duch Święty". Nieprzypadkowo na termin tego spotkania została wybrana nie tak jak zazwyczaj pierwsza sobota miesiąca, ale właśnie ta przypadająca 19 marca. Chcieliśmy bowiem, aby św. Józef Oblubieniec NMP, patron tego dnia i główny patron całego Kościoła Świętego, pomagał nam swoim wstawiennictwem u Boga poznawać głębiej tajemnicę łączącą jego ziemską Oblubienicę - Maryję z Duchem Świętym. Pojąć jak bardzo ta relacja między Nią, a Duchem Świętym ukształtowała całe Jej życie. Treść konferencji zasadzała się na ukazaniu najdoskonalszej relacji, jaką ze wszystkich ludzi miała Matka Boża z Duchem Świętym. Była Ona w sposób doskonały Jemu uległa i Duch Święty mógł w Niej w całej pełni przebywać i działać. Z tego powodu, że była doskonałym mieszkaniem dla Ducha mógł się w Jej łonie począć, właśnie z Ducha Świętego, Chrystus - wcielone Słowo Boże. W wyniku tej szczególnej więzi z Duchem Świętym Maryja stała się płodna duchowo, bowiem tak jak w Jej łonie zrodził się i z Jej łona wyszedł odwieczny Logos - Syn Boży, tak teraz uczestniczy Ona w narodzinach Chrystusa w życiu człowieka chrześcijanina. W narodzinach do nowego życia w Chrystusie, które dokonuje się w Duchu Świętym. W porządku łaski jest więc Matką każdego z nas, Matką Kościoła. Ona buduje Kościół rodząc Chrystusa w kolejnych, nowych Jego członkach. Konferencja rozwija temat tego szczególnego stosunku między Maryją a Duchem Świetym, wskazując na dwa zasadanicze aspekty tego faktu. Po pierwsze, że Maryja jest Theotokos (Matką Boga) co znaczy, że sam Bóg przygotował w Niej mieszkanie dla swojego Syna. Po drugie, że jest Oblubienicą Ducha Świętego, tzn. Jej płodność nie pochodzi od człowieka, nie pochodzi z ludzkiej koniecznosci, czy biologicznej logiki, ale uczynił Ją taką Duch Święty. Z tej medytacji biblijnej płynie główny wniosek, że dla nas Maryja jest typicznym wzorem współpracy z Duchem Świętym, jak być Jemu posłusznym i poddawać się Jego natchnieniom, Jego prowadzeniu. Również jak stawać się człowiekiem uduchowionym, przemienionym i przebóstwionym przez Bożego Ducha.
     Po zakończeniu konferencji i wspólnym posiłku wyruszylismy dwoma samochodami na Jasną Górę, aby przez "pobyt u Matki" wzmocnić i zwielokrotnić jeszcze owoce duchowego przeżywania tego dnia. Mogliśmy to czynić trwając niejako dalej w medytacji biblijnej "Maryja a Duch Święty" przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy adoracji. Pieczęć duchową stanowiła Eucharystia sprawowana o godzinie 18:30, w intencji mamy jednej z osób ze wspólnoty "Mocni w wierze" oraz za samą wspólnotę. To był również znak, że tak jak każdy z nas ma ziemską matkę, tak każdy chrześcijanin i każda wspólnota chrześcijańska musi mieć swoją Matkę. Tę która rodzi nas w Kościele i dla Kościoła na sposób duchowy. W Duchu Świętym rodzi w nas Chrystusa.
     Maryja zaprosiła nas tego dnia bardzo blisko siebie, do prezbiterium kaplicy Obrazu, abyśmy wpatrując się w Nią mogli też dostrzec jak wielkie znaczenie miał dla Jej życia, a teraz dla całego Kościoła święty Józef, Jej oblubieniec. Święty Józef, który roztoczył swoją męską i ojcowską opiekę zarówno nad Maryją jak i Jezusem uczy nas harmonijnego i głębokiego życia z Bogiem wśród zwyczajnej egzystencji, przepełnionej ciężką pracą i odpowiedzialnością za rodzinę. Pokazuje nam jak stawać się mężem Bożym, wypełniać trudną misję wyznaczoną nam przez Boga, pozostając Mu wewnętrznie wiernym. Jak z miłości do Boga kochać powierzone nam osoby, służąc im w tym co jest dobre, w tym czego najbardziej potrzebują, a w tym przypadku w byciu ziemskim obrazem Ojca Niebieskiego.


powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze