.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Książka "Żyj na chwałę Trójcy Świętej", 28.V.2010

powrót do kroniki


     Książka ta jest uniwersalną propozycją dla każdej osoby ochrzczonej w Kościele, która pragnie przeżywać swoją relację ze Stwórcą i Panem jako autentyczną, żywą i osobową więź. Wraz z drugą częścią (planowaną do wydania w przyszłości) "Żyj na chwałę Trójcy Świętej" ma w zamyśle przedstawiać sposób naszego zjednoczenia z Osobami Trójcy Świętej w modlitwie i w działaniu, w każdym czasie.

     Jesteśmy wprowadzani etapami w otwartość na działanie Ducha Świętego i poddawanie się Jego kierownictwu oraz w poszukiwanie drogocennej perły - Jezusa Chrystusa, aby spotykać Go jako Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana. Jesteśmy również wzywani, aby ufnie oddać się w ręce kochającego Boga Ojca i z Nim rozeznawać plan życia, jaki ma dla każdego z nas.

     "Żyj na chwałę Trójcy Świętej" ukazuje jak poprzez duchową współpracę z łaską Bożą przyjmować nawrócenie i uzdrowienie, jak na nowo odnaleźć drogę w tym świecie, odkrywając swoją chrześcijańską tożsamość i sens życia. Ostatecznie ukazuje jak żyć we wspólnocie Kościoła jako "nowe stworzenie" w Duchu Świętym - w radości, miłości i pokoju, pełniąc wolę Bożą w codzienności i pielgrzymując wraz z Maryją - Matką do domu Ojca, do wiecznego szczęścia w Niebie.

     Książka jest owocem modlitwy i posługi całej wspólnoty "Mocni w wierze" przez ponad sześć miesięcy, w czasie której każdy z nas włożył swój dar czy to w kształt jej treści, czy w sam proces wydawniczy. Radością napełnia nas myśl, że książka wychodzi w tygodniu po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, a tuż przed uroczystością Trójcy Przenajświętszej, przypadającej w tym roku 30 maja.

     Będziemy się nieustannie modlić, aby to małe dzieło Ducha Świętego dotarło do tych, którzy czekają na szansę autentycznego poznania Boga żywego i prawdziwego oraz zmiany swojego życia. Wiele jest przecież ludzkich serc pragnących spotkać Miłość, które chcą oddawać chwałę Trójcy Świętej. Żyjmy na chwałę Trójcy Świętej!

     Książkę już można zamawiać.

powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze